Spájame Sa a Rastieme

V rámci projektu Nadácie pre deti Slovenska, sme uskutočnili niekoľko stretnutí pre deti a mladých ľudí z dvoch rôznych skupín, vyplnených rôznymi aktivitami, na podporu a rozvoj ich sociálnych a komunikačných zručností. S cieľom viesť a učiť ich ako prekonávať bariéry medzi nami na základe sociálneho vylúčenia.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top