Pomoc deťom so zdravotným znevýhodnením

Konto Bariéry je projekt Detského fondu Slovenskej republiky, ktorý nepretržite od roku 1993 pomáha deťom a mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením predovšetkým zo sociálne slabých rodín. Na základe individuálnych žiadostí rodičov a žiadostí zariadení, ktoré sa o takéto deti a mladých ľudí starajú, prispievame na zdravotné kompenzačné pomôcky a veríme, že často aj malou pomocou môžeme radikálne meniť kvalitu života detí a ich blízkych. Sme hrdí na to, že všetky finančné dary verejnej zbierky do posledného centu rozdeľujeme na príspevky pre tých, ktorí potrebujú našu pomoc. Konto Bariéry

  • za takmer 30 rokov pomohlo stovkám detí z celého Slovenska
  • doteraz na pomôcky rozdelilo viac ako 750-tisíc EUR
  • je verejná zbierka povolená Ministerstvom vnútra SR
  •  má jasné kritériá na prideľovanie príspevkov
  • má Správnu radu, ktorá pravidelne zasadá a rozhoduje o každej jednej žiadosti o príspevok na kompenzačné pomôcky

Zoznam príspevkov

Konto Bariéry je verejná zbierka, zapísaná do registra zbierok, pod názvom Konto Bariéry 2021.

Registrové číslo zbierky je 000-2020-020010.

Zbierka sa koná na celom území Slovenskej republiky od 1.10.2020 do 30.09.2021.

Záverečná správa 31.03.2021

 

Vďaka Vám …

Nevidiaci Peťko s čítacou lupou môže čítať a písať.

Ležiacu Luciu s pomocou stropného zdviháku môže mama udržiavať v čistote.

Nepohyblivá Lenka sa s pomocou schodišťovej sedačky pohybuje po dome.

Ťažko chorý Marko s prenosnou kyslíkovou bombou môže vyjsť z domu von.

Nepočujúce deti s pomocou načúvacích aparatúr sa môžu v škole kvalitnejšie vzdelávať.

Mnoho zdravotne znevýhodnených detí a mladých ľudí môže dôstojnejšie žiť.

Štatistika

0
EUR
0
Rokov
0
Kompenzačných pomôcok
0
Podporených žiadateľov
Scroll to Top