Konto Bariéry

Pomoc deťom so zdravotným znevýhodnením

Konto Bariéry je projekt Detského fondu Slovenskej republiky, ktorý nepretržite od roku 1993 pomáha deťom a mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením predovšetkým zo sociálne slabých rodín. Na základe individuálnych žiadostí rodičov a žiadostí zariadení, ktoré sa o takéto deti a mladých ľudí starajú, prispievame na zdravotné kompenzačné pomôcky a veríme, že často aj malou pomocou môžeme radikálne meniť kvalitu života detí a ich blízkych. Sme hrdí na to, že všetky finančné dary verejnej zbierky do posledného centu rozdeľujeme na príspevky pre tých, ktorí potrebujú našu pomoc. Konto Bariéry

  • za viac ako 27 rokov pomohlo stovkám detí z celého Slovenska
  • doteraz na pomôcky rozdelilo viac ako 700-tisíc EUR
  • je verejná zbierka povolená Ministerstvom vnútra SR
  •  má jasné kritériá na prideľovanie príspevkov
  • má Správnu radu, ktorá pravidelne zasadá a rozhoduje o každej jednej žiadosti o príspevok na kompenzačné pomôcky

V roku 2017 sme vďaka Kontu Bariéry pomohli 34 deťom so zdravotným postihnutím. Na rôzne zdravotné kompenzačné pomôcky sme prispeli sumou 24.430,06 EUR

Zoznam príspevkov

Konto Bariéry je verejná zbierka, zapísaná do registra zbierok, pod názvom Konto Bariéry 2019.

Registrové číslo zbierky je 000-2019-031880.

Zbierka sa koná na celom území Slovenskej republiky od 12.10.2019 do 30.09.2020.

predbežná správa 30.9.2017

 

Vďaka Vám …

Nevidiaci Peťko s čítacou lupou môže čítať a písať.

Ležiacu Luciu s pomocou stropného zdviháku môže mama udržiavať v čistote.

Nepohyblivá Lenka sa s pomocou schodišťovej sedačky pohybuje po dome.

Ťažko chorý Marko s prenosnou kyslíkovou bombou môže vyjsť z domu von.

Nepočujúce deti s pomocou načúvacích aparatúr sa môžu v škole kvalitnejšie vzdelávať.

Mnoho zdravotne znevýhodnených detí a mladých ľudí môže dôstojnejšie žiť.

 

Štatistika

0
EUR
0
Rokov
0
Kompenzačných pomôcok
0
Podporených žiadateľov
Scroll to Top