Založenie Detského fondu Slovenskej republiky

O vzniku DF SR muselo rozhodnúť predsedníctvo vtedajšej Slovenskej národnej rady, keďže v tom čase ešte neexistoval žiaden zákon o občianskych združeniach. Na základe návrhu Výboru SNR pre kultúru a výchovu schválilo Predsedníctvo SNR dňa 28.2.1990 vznik DF SR. Vznikol zároveň prípravný výbor DF SR, akási prvá štruktúra organizácie. Samotná ustanovujúca konferencia sa uskutočnila 12.mája 1990 o 10.00h v Dome odborov v Bratislave za prítomnosti približne 850 prizvaných účastníkov v kongresovej sále. Ďalšie tisíce divákov malo možnosť sledovať priebeh ustanovujúcej konferencie v priamom prenose, vtedy ešte, Československej televízie. Následne DF SR rezignoval na príslušnosť k SNR a rozhodol sa pokračovať v činnosti ako nezávislé občianske združenie (na základe zákona o občianskych združeniach, ktorý bol schválený neskôr v máji 1990). Autorom nášho loga je akademický maliar Miroslav Cipár, ktorý  nám svoje dielo natrvalo a bezplatne daroval. Náš vtedajší predseda DF SR, pán Milan Rúfus sa k tejto úžasnej udalosti vyjadril nasledovne :

,,Prečítal, ba preštudoval som pozorne Deklaráciu i Stanovy Detského fondu SR. Podľa nich som si konečne mohol utvoriť predstavu o vznikajúcej štruktúre. Tá predstava mi je prijateľná, ba páči sa mi. Pri jej dôslednom realizovaní mohlo by skutočne vzniknúť hnutie či štruktúra, akú morálne dlhujeme sami sebe už dlhé roky. Úroveň akejkoľvek spoločnosti sa vždy stanovuje podľa toho, ako sa správa k svojim najslabším.” (z listu predsedovi Prípravného výboru DF SR Jozefovi Degnerovi )

Od tej doby prešlo už viac ako 30 rokov, počas ktorých sa DF SR vyvíja a reaguje na aktuálne potreby spoločnosti.

Scroll to Top