Orgány Detského fondu Slovenskej republiky 

Predsedníctvo

PhDr. Nadežda Feketeová 
Ing. Arnold René 
JUDr. Henrieta Antalová, PhD.
PHDR. Martina Bebjaková
ING. ARCH. Nina Kleinová
Ing. Svetlana Poláková, MBA
MGR. Radoslava Ružičková
Michal Slovák, MBA
Doc. Ing. František Vojtech, PhD.

Revízna komisia

Ing. Viktória Šuková
Lívia Žudelová

Správna rada Konta Bariéry

Iveta Čamájová 
Ing. Andrej Haršányi
Martin Mihálovič
Ing. Svetlana Poláková, MBA
Mgr. Zoltán Sýkora
Scroll to Top