Aj malým príspevkom je možné robiť veľké skutky. Ďakujeme za Vašu podporu!

Pomôžete svojimi 2% z dane? Prispejte projektom, ktoré naozaj pomáhajú

Zákon o daniach z príjmov dáva každému, kto platí dane (zamestnanec, fyzická aj právnická osoba) možnosť poukázať časť z tejto sumy Vami zvolenej organizácií.  DF SR je uvedený v zozname prijímateľov na www.rozhodni.sk, kde tiež nájdete postup a všetky potrebné informácie.
Nestojí Vás to nič navyše a daňový úrad garantuje ochranu Vašich osobných údajov.
Máte teda možnosť sami rozhodnúť o tom, ako budú použité Vaše peniaze – pomôžte dobrej veci a venujte 2% (resp. 1% alebo 3%) zo svojich daní uhradených za rok 2023 práve nám.

Poznáte nás aj našu prácu?

Sme Detský fond Slovenskej republiky a už takmer 35 rokov chránime práva detí a mládeže. Podporujeme a pomáhame ohrozeným skupinám detí a mládeže. Hodnoty, ktoré vyznávame sú zodpovednosť za seba a voči druhým, rovnocennosť, kde každý má rovnakú hodnotu, solidaritaspolupatričnosť.

V súčasnosti máme tri kľúčové projekty:

  • V projekte Konto Bariéry prispievame deťom a mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením na kompenzačné pomôcky a podporujeme ich v prekonávaní bariér, ktoré im život prináša.
  • V projekte Zdravé vzťahy v rodine sa venujeme rodinám s deťmi s ADHD a inými poruchami správania. Podporujeme rozvoj vzťahov a komunikácie v rodine formou zážitkových skupín pre rodičov, deti a odborníkov.
  • V nízkoprahovom zariadení Mixklub, sa zameriavame sa na prevenciu, podporu a poradenstvo vylúčeným a ohrozeným skupinám detí, mládeže a ich rodinám, ktoré žijú v mestskom gete, tzv. Pentagone.

Rozhodli ste sa pre nás ? A ako na to?

Zamestnanec, ktorý do 15.2.2024 požiada svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň:

Právnická a fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie:

  • v daňovom priznaní v časti „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov“ sú uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%;1%), do ktorých v prípade podpory Detského fondu Slovenskej republiky uvedie údaje o organizácii:

Obchodné meno (Názov): Detský fond Slovenskej republiky
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 00679755
Sídlo: 82107 Bratislava, Stavbárska 38

Tel. číslo: +421 903 764 354;

  • doručí (zašle poštou, podá osobne) daňové priznanie svojmu daňovému úradu (právnická osoba podľa sídla, fyzická osoba podľa trvalého pobytu) do 31.3.2024 resp. do 30.6.2024 a zaplatí celú daň.

Ďakujeme za Vašu podporu aj v roku 2024.

Vaše 2% pomôžu tam, kde je to potrebné.

Scroll to Top