Deň Detí

mdd-dfsr-84

Aj malým príspevkom je možné robiť veľké skutky. Ďakujeme za Vašu podporu!

Deň detí sme oslávili spolu s deťmi a mladými ľuďmi rôznymi aktivitami, spojenými so súťažením, pohybom, tvorivosťou, hrou ale aj rozhovorom. Na každom stanovišti si mohli zarobiť „Mixácke lóve“ a za ne si nakúpiť v „Mixáckom bufete“. V ňom našli rôzne hračky, školské potreby, kozmetiku a chutné občerstvenie. Tradičným záverom tohto úžasného dňa bolo posedenie pri torte.

Scroll to Top