Deň Detí

Deň detí sme oslávili spolu s deťmi a mladými ľuďmi rôznymi aktivitami, spojenými so súťažením, pohybom, tvorivosťou, hrou ale aj rozhovorom. Na každom stanovišti si mohli zarobiť „Mixácke lóve“ a za ne si nakúpiť v „Mixáckom bufete“. V ňom našli rôzne hračky, školské potreby, kozmetiku a chutné občerstvenie. Tradičným záverom tohto úžasného dňa bolo posedenie pri torte.

1 thought on “Deň Detí”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top