ČSOB Marathon

Aj tento rok nás ČSOB Nadácia prizvala k podujatiu ČSOB Marathon, s projektom Konto Bariéry. Každý bežec má príležitosť pri štarte vložiť čiastku svojho štartovného na dobrú vec. Príspevky putujú rodinkám v Konte Bariéry, na kompenzačné pomôcky pre detičky a mladých ľudí do 26 rokov. Zdravotné znevýhodnenie nie je bariéra, náš postoj k nemu však môže byť. Búrajte bariéry spolu s nami a zúčastnite sa ČSOB Marathonu, viac info a registrácia tu.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top