Prostredníctvom projektu “Podporný a preventívny program pre rodiny s deťmi s ADHD, ADD a poruchami správania” podporujeme rodičov a ich deti s ADHD, ktorí sa ocitli v emocionálnej kríze a vyhľadali pomoc pri výchove. V rámci projektu rodinám poskytujeme komplexné poradenské služby. Rodina s dieťaťom s ADHD a poruchami správania spravidla žije vo veľkom strese, a preto potrebuje podporu pre všetkých členov, najmä však rodičov. Snažíme sa zapojiť do našich aktivít, čo najširší okruh rodiny a poskytnúť jednotlivým členom všestrannú podporu, ktorá ich posilní. Pracujeme individuálnou a skupinovou formou,  zameriavame sa na podporu vzťahov a komunikácie v rodine formou zážitkových aktivít. Podporujeme školy pri integrácií rôznorodých detí v triedach. Organizujeme aj víkendové pobyty a zážitkové semináre pre odbornú a širokú verejnosť. Svojimi aktivitami prispievame k zlepšeniu vzťahov v rodinách.

Informačný plagát

Scroll to Top