Sponzorvaný hosting od WebSupport.sk

VÝROČNÁ SPRÁVA DF SR ZA ROK 2015

05.07.2016

Zaujíma Vás, čím všetkým sme žili a čo sa nám podarilo v roku 2015? Tie najdôležitejšie informácie o činnosti Detského fondu Slovenskej republiky a o našich projektoch si môžete prečítať v našej Výročnej správe. VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2015

Vaše 2% pomôžu projektom, ktoré naozaj pomáhajú

05.02.2016

Poznáte nás aj našu prácu. Už viac ako 25 rokov zlepšujeme život detí na Slovensku a Vaše 2% z dane nám v tom veľmi pomáhajú. DETSKÝ FOND SLOVENSKEJ REPUBLIKY je občianske združenie, ktoré vzniklo 12. mája 1990 a odvtedy mnohými konkrétnymi aktivitami chráni práva dieťaťa. V súčasnosti pomáhame hlavne deťom so zdravotným postihnutím prispievaním na kompenzačné pomôcky - Konto Bariéry; pomáhame sociálne ohrozeným skupinám - MIXklub – nízkoprahové centrum pre deti a MIXáčik - nízkoprahové rodinné centrum; organizujeme aktivity na pomoc rodinám s deťmi s poruchami pozornosti, hyperaktivity (ADHD) a s poruchami správania -Hyperaktívne deti v rodine. Vďaka našim partnerom sme doteraz mohli zlepšiť život tisíckam detí a ich rodinám po celom Slovensku. ĎAKUJEME, že spolu s nami pomáhate deťom.

V roku 2015 Konto Bariéry prispelo žiadateľom na pomôcky sumou 48.419,75 €

15.01.2016

V roku 2015 sme z Konta Bariéry pomohli 54-om deťom so zdravotným postihnutím a 3 zariadeniam, ktoré sa o takéto deti a mladých ľudí starajú. Na rôzne zdravotné kompenzačné pomôcky sme prispeli sumou 48.419,75 € .

(zoznam príspevkov v roku 2015)

Podpora a rast v MIXklube a MIXáčiku

30.11.2015

Projekt Podpora a rast v MIXklube a MIXáčiku bol podporený sumou 4.997,97 EUR z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu Podpora a rast v MIXklube a MIXáčiku je posilnenie zraniteľných skupín.

„Ako sa otvárať komunite v mestskom gete?”

25.11.2015

Detský fond Slovenskej republiky pôsobí v bratislavskej Vrakuni, pri tzv. Pentagone, už 17 rokov. Prišli sme najmä za deťmi a mladými ľuďmi, ktorí väčšinu svojho voľného času trávili bezcieľne na ulici. Čoraz viac sme si však uvedomovali, že ich problémy a naša práca sa nekončia za múrmi našich centier, ale že práve tam sa začínajú, a že je potreba pracovať s celou miestnou komunitou. Nielen s deťmi, mladými ľuďmi a ich rodinami, ale aj so susedmi, samosprávou, školami, ďalšími organizáciami a inštitúciami pôsobiacimi v tejto lokalite.

Príručka „Ako sa otvárať komunite v mestskom gete?“ je súčasťou projektu Pentagon Inak, ktorý sme mohli realizovať vďaka podpore Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny.

Stránky

Strana 1/12