Ako je to v MIXklube a v MIXaciku?

10.12.2013

V TV Bratislava sme diskutovali o MIXklube a MIXáčiku a o nízkoprahovej práci

21.11.2013

Konto Bariéry v 1. polroku 2013

16.07.2013

V prvom polroku 2013 sa z pomoci Konta Bariéry potešilo 24 detí s ťažkým zdravotným postihnutím. Vďaka tým, ktorí sa rozhodli podporiť Konto Bariéry sme deťom mohli prispieť na konkrétne pomôcky vo výške 13.374,75 €.

MDD, 9. narodeniny MIXklubu a olympijské hry

27.05.2013

Dobrakrajina.sk - sociálny darcovský portál pre podporu projektov.

Detský fond Slovenskej republiky od roku 2004 poskytuje poradenstvo a podporu rodinám s deťmi, ktoré sú hyperaktívne, majú poruchy pozornosti alebo správania.

27.05.2013

Tu si môžete aktuálne o projekte prečítať viac:

www.slovenskypacient.sk

Detský fond Slovenskej republiky sa prestahoval

19.04.2013

Nová adresa organizácie je Stavbárska 38, 821 07 Bratislava. Všetky ostatné kontakty zostali nezmenené. Kancelárie Detského fondu a MIXklub už budú na jednej adrese. Tešíme sa, že sa nám aj takto podarí zefektívniť našu prácu.

Deti, ktorým pomáhame sa budú mať o niečo lepšie, rok 2012 bol pre Detský fond Slovenskej republiky mimoriadne úspešný.

31.01.2013

Pre organizovanie nízkoprahových služieb v MIXklube a v MIXáčiku sa nám v roku 2012 podarilo získať vlastné priestory priamo v tzv. Pentagóne na Stavbárskej 38 v bratislavskej Vrakuni. V tejto lokalite žijú deti a mladí ľudia aj s ich rodinami vo veľmi zložitých podmienkach, mnohí sú ohrození sociálnym vylúčením.

KONTO BARIÉRY V ROKU 2012

14.01.2013

Aj v roku 2012 sme príspevkami z Konta Bariéry zlepšovali život detí so zdravotným postihnutím. Celkovo sme prispeli na pomôcky sumou 24.291 € (zoznam príspevkov z Konta Bariéry v roku 2012). V roku 2012 to boli príspevky hlavne na invalidné kočíky, vozíky a špeciálne príslušenstvo k nim, chodítka, zdvižné plošiny a iné.

„Touto cestou by som sa Vám chcela poďakovať za príspevok na baterky do ušných aparátov pre moje tri deti. Neviete si predstaviť ako ste ním mojím deťom pomohli. Veľakrát moje deti aparáty nevyužívali, nakoľko som nemala financie na batérie. Mojím deťom ste umožnili mať plnohodnotnejší život...ďakujem“, napísala mamička troch nepočujúcich súrodencov Anastázie, Stanislavy a Jozefa (Konto Bariéry prispelo 184,40 €).

Médiá o otvorení nových priestorov pre MIXklub a MIXáčik

26.10.2012

PODARILO SA OTVÁRAME VLASTNÝ PRIESTOR PRE MIXKLUB A MIXÁČIK

26.10.2012

Detský fond Slovenskej republiky s podporou partnerov kúpil priestory pre projekty MIXklub - nízkoprahové centrum pre deti a mladých ľudí a MIXáčik - nízkoprahové rodinné centrum v bratislavskej Vrakuni v tzv. Pentagóne. Ich kúpou sa vyriešil dlhodobý problém s priestormi a vytvorili sa podmienky pre kvalitnú sociálnu prácu v tejto komunite.

Média o MIXklube a MIXáčiku:

05.06.2012

AJ KEĎ LEN RAZ, POHLADÍTE NEPOHLADENÉ DIEŤA, ZAPAMÄTÁ SI TO NA CELÝ ŽIVOT...

18.05.2012

Neustále sa hľadajú rôzne nové prístupy a riešenia, nové modely ako zapojiť, integrovať a motivovať deti z vylúčených, sociálne slabých rodín. Možno by bolo dobré spomenúť tie modely, ktoré fungujú a sú odskúšané aj v zahraničí.

Nízkoprahové programy pre deti a mládež predstavujú účinný spôsob ako sa k deťom ulice priblížiť, ako ich zaujať, rozprávať sa s nimi, vytvoriť priestor na hru, na prejavenie talentu, motivovať ich k vzdelávaniu, pomôcť im pri riešení zložitej situácie, v ktorej sa ocitajú, znižovať ich agresivitu, motivovať ich k pozitívnym formám správania a dodržiavaniu pravidiel, vysvetľovať a určitým spôsobom ich sprevádzať, jednoducho byť tu pre nich...

Deti zažili život ľudí bez domova

15.05.2012

Po tom, čo deti vo Vrakuni zaútočili na bezdomovkyňu, Detský fond Slovenskej republiky a OZ Vagus dňa 9.5.2012 zorganizovali v nízkoprahových centrách MIXklub a MIXáčik "Bezdomovecký deň" zameraný na priblíženie života ľudí bez domova hravou formou.

DETSKÝ FOND SLOVENSKEJ REPUBLIKY A JEHO AKTIVITY V ROKU 2011

15.02.2012

Hlavnými aktivitami Detského fondu Slovenskej republiky (DF SR) v roku 2011 boli Konto Bariéry – pomoc deťom so zdravotným postihnutím, MIXklub – nízkoprahové centrum pre deti a mládež, MIXáčik – nízkoprahové rodinné centrum a Rodina s deťmi s poruchami ADHD a poruchami správania.

V roku 2011 prispelo Konto Bariéry deťom a mladým ľuďom so zdravotným postihnutím, na pomôcky celkovou čiastkou 35.308 €. (zoznam príspevkov)

Konto Bariéry Simonke

25.10.2011

Pred rokom sme na Konto Bariéry dostali nasledujúci list:

„...Chcela by som veľmi požiadať o pomoc pri nadobudnutí športového tricykla. Mám 18 rokov a od svojho narodenia som pohybovo postihnutá v rámci diagnózy detská mozgová obrna. Študujem na gymnáziu v Topoľčanoch. Veľmi dlho som túžila športovať, najviac ma zaujala tricyklistika. Pokiaľ viem som prvým tricyklistom na Slovensku a verím, že sa mi podarí tento šport rozšíriť aj u nás. Tricyklistika je totiž veľmi prospešný šport pre osoby s veľmi ťažkým pohybovým postihnutím, obzvlášť spastikov.

V júnovom čísle časopisu GoodWill v rubrike Spoločenská zodpovednosť firiem o Konte Bariery

27.06.2011
Tu si môžete prečítať rozhovor: www.goodwill.eu.sk

Deň detí v MIXklube a v MIXáčiku

16.06.2011

Deň detí v MIXklube a v MIXáčiku bol pripravený na 14.6. spoločne s deťmi tak, aby si ho všetci užili. Hoci fotografie nemôžu zachytiť tú pravú atmosféru, tak aspoň niečo z nej.
Dopredu deti napiekli mafiny, koláčiky a pizza rolády, ktoré sa predávali v detskom bufete.

Tesne pred začiatkom bola bojová porada pracovníkov a deň mohol začať. Deti súťažili na stanovištiach a za vysúťažené „love“ si mohli nakupovať v detskom bufete. Po celý čas ich sprevádzali hudbou a spevom naši hudobníci z MIXklubu. Záujemcovia si mohli pozrieť vystavené fotografie z rôznych aktivít a taktiež výstavku prác našich detí. Keď už boli deti unavené zo súťaženia, mohli si oddýchnuť pri bábkovom divadle. Nesklamalo ani počasie, takže veľká časť aktivít prebiehala vonku pred klubom. Deň detí priniesol radosť malým aj veľkým.

Boli sme v TV Bratislava

16.06.2011
Rozhovor TV BA

Tu nájdete krátke video z rozhovoru v TV Bratislava o MIXklube a MIXáčiku.

Pozrite si video tu

Projekt pre rodiny s hyperaktívnymi deťmi úspešne pokračuje

16.03.2011

Už tretí rok poskytujeme rodinám s hyperaktívnymi deťmi, ktoré majú poruchy pozornosti, správania alebo iné trápenia (problém s disciplínou, začlenením do kolektívu, udržaním kamarátov, emočné problémy, ako agresivita, výbušnosť,...) komplexnú podporu. Zapojené rodiny sa stále viac učia využívať túto podporu pre seba a čerpať z nej.

Okrem už osvedčených spôsobov pomoci, akými sú individuálne poradenstvo rodičom, deťom, práca s rodinou, skupinové detské aj rodičovské stretnutia, sme opäť zorganizovali popoludnie pre celé rodiny, ktoré malo veľký úspech.

Konto Bariéry prispelo v roku 2010 na pomôcky deťom so zdravotným postihnutím finančnou čiastkou 31.599,91 €

15.02.2011

Konto Bariéry je synonymom pomoci deťom so zdravotným postihnutím. Príspevok na pomôcku často predstavuje nielen materiálnu, ale aj psychickú podporu rodine s postihnutým dieťaťom.

Stránky

Strana 4/8