Hľadáte pomoc pre svoje hyperaktívne dieťa alebo dieťa s poruchami správania?

03.03.2014

Máte dieťa s prejavmi hyperaktivity, s poruchou pozornosti, alebo poruchami správania?

Má vaše dieťa ťažkosti so začlenením sa do kolektívu, s impulzivitou a plnením si školských povinností?

Je situácia aj pre vás rodiča/ov náročná a hľadáte poradenstvo a podporu vo vašej situácii?

Máte takéto dieťa v triede ako učiteľ, alebo s ním pracujete ako iný odborník a chcete mu lepšie rozumieť a dosiahnuť pri práci s ním lepšiu vzájomnú spokojnosť a spoluprácu?

Naše združenie vďaka podpore BSK ponúka rodinám aj odborníkom nasledovné bezplatné služby:

  • psychologické poradenstvo rodičom ohľadom výchovy takýchto detí a zvládania vypätých situácií v rodine
  • podpornú skupinu pre rodičov a deti (7 – 11r.) zameranú na rozvoj rodičovských zručností a podporu sebaúcty a sociálnych zručností dieťaťa
  • terapeutickú skupinu pre staršie deti (11 – 15r.) zameranú na podporusebaúcty, rozvoj sociálnych zručností a zrelších spôsobov komunikácie
  • poradensko – podpornú skupinu pre rodičov zameranú na výchovné otázky, otázky fungovania v rodine a rozvoj rodičovských zručností
  • pobytové aktivity pre rodiny zamerané na podporu a rozvoj vzťahov a komunikácie v rodine
  • poradenstvo odborníkom (učiteľom, psychológom, špeciálnym pedagógom, výchovným poradcom) pracujúcim s deťmi s ADHD a ADD

Aktivity prebiehajú na rôznych miestach v Bratislave, MČ Ružinov.
V prípade záujmu kontaktujte vedúceho programu
Mgr. Mateja Štepitu, 0903 692 500, mato.psycholog@gmail.com