Sponzorvaný hosting od WebSupport.sk

Boli sme v TV Bratislava

16.06.2011
Rozhovor TV BA

Tu nájdete krátke video z rozhovoru v TV Bratislava o MIXklube a MIXáčiku.

Pozrite si video tu

Projekt pre rodiny s hyperaktívnymi deťmi úspešne pokračuje

16.03.2011

Už tretí rok poskytujeme rodinám s hyperaktívnymi deťmi, ktoré majú poruchy pozornosti, správania alebo iné trápenia (problém s disciplínou, začlenením do kolektívu, udržaním kamarátov, emočné problémy, ako agresivita, výbušnosť,...) komplexnú podporu. Zapojené rodiny sa stále viac učia využívať túto podporu pre seba a čerpať z nej.

Okrem už osvedčených spôsobov pomoci, akými sú individuálne poradenstvo rodičom, deťom, práca s rodinou, skupinové detské aj rodičovské stretnutia, sme opäť zorganizovali popoludnie pre celé rodiny, ktoré malo veľký úspech.

Konto Bariéry prispelo v roku 2010 na pomôcky deťom so zdravotným postihnutím finančnou čiastkou 31.599,91 €

15.02.2011

Konto Bariéry je synonymom pomoci deťom so zdravotným postihnutím. Príspevok na pomôcku často predstavuje nielen materiálnu, ale aj psychickú podporu rodine s postihnutým dieťaťom.

Záver roka 2010 v MIXklube a v MIXáčiku

24.01.2011

Záver roka 2010 v MIXklube a v MIXáčiku sa niesol v znamení viacerých zaujímavých akcií.
Veľkým spestrením pravidelných aktivít v MIXklube bolo zorganizovanie zimných víkendoviek pre dievčatá a zvlášť pre chlapcov na chate na Pezinskej Babe.
K Mikulášskemu večierku už tradične patrí príchod Mikuláša s darčekmi. Z jeho príchodu sa tešili ako deti z MIXáčika, tak aj deti z MIXklubu. Vianočný večierok priniesol knižky veľkým aj malým deťom vďaka projektu Komunitnej nadácie Bratislava Daruj knihu.
Pohodu, ktorá vládla na oboch chatách, radosť na svahu, aj z Mikuláša a nadšenie z knižiek na Vianočnom večierku je vidieť i na fotografiách.

„S MIXklubom do sveta“ alebo víkendovka s našimi chlapcami a dievčatami z MIXklubu…

29.09.2010

Keď sa niekto pýta na naše pokroky a úspechy v nízkoprahovom centre tak jeden skvelý mám práve tu!!!!
MIXklub nízkoprahové centrum pre deti a mládež, sídliace vo Vrakuni, kde pracujeme s deťmi v ich komunite, funguje už 6 rokov a malými krokmi sme kráčali k 3 dňovému výletu do prírody. Prežili sme denné tábory, návštevy múzea, divadla… Zažili sme aj neúspechy pri ceste do zahraničia, chceli sme niečo zbytočne urýchliť, a bolo to pre naše deti naraz veľa – ďaleko, dlho od domova, iný jazyk a myslím si, že si jednoducho bolo treba počkať na ten správny čas.

Stránky

Strana 9/12