Sponzorvaný hosting od WebSupport.sk

Tlačová správa

01.04.2014

ČSOB Bratislava Marathon pomôže, prostredníctvom Konta Bariéry, deťom so zdravotným postihnutím, získať pomôcky.

Pohyb je prirodzenou túžbou človeka. Sú však ľudia, ktorí k pohybu potrebujú pomôcku, ktorá im kompenzuje hendikep. Túžba hýbať sa a ochota pomôcť hýbať sa, spojila Konto Bariéry a ČSOB Bratislava Marathon. Finančná pomoc na Konto Bariéry bude smerovať hlavne od generálneho partnera podujatia ČSOB, formou príspevku zo štartovného a od organizátora BE COOL, ktorý ponúka kúpu štartovných čísel na štafetové behy v prospech Konta Bariéry. Všetky takto získané prostriedky budú použité na nákup kompenzačných pomôcok konkrétnym deťom.

Konto Bariéry z môjho pohľadu

16.01.2014

Konto Bariéry má 20 rokov. 20 rokov nepretržitej pomoci stovkám detí. Príspevky na pomôcky v celkovej hodnote viac ako pol milióna eur.

Kontu Bariéry sa venujem 18 rokov a viem, že to má zmysel!

V roku 2013 sme prispeli deťom so zdravotným postihnutim na pomôcky celkovou čiastkou 23.648 €

14.01.2014

Tým sme pomohli 45 deťom a jednému domovu sociálnych služieb (zoznam príspevkov). Ďakujeme tým, ktorí nám pomohli pomôcť.

Ako je to v MIXklube a v MIXaciku?

10.12.2013

V TV Bratislava sme diskutovali o MIXklube a MIXáčiku a o nízkoprahovej práci

21.11.2013

Stránky

Strana 5/12