Sponzorvaný hosting od WebSupport.sk

MIXklub slávi 10 rokov

11.06.2014

Pomoc hýbať sa spojila konto bariéry a ČSOB Bratislava marathon

22.04.2014

Pohyb je prirodzenou túžbou človeka. Sú však ľudia, ktorí k pohybu potrebujú pomôcku, ktorá im kompenzuje hendikep. Konto Bariéry je fungujúci projekt , ktorý už 20 rokov prispieva na pomôcky deťom so zdravotným postihnutím, tam kde neprispieva štát alebo zdravotná poisťovňa, alebo prispievajú len čiastočne.

Pomoc hýbať sa spojila KONTO BARIÉRY a ČSOB Bratislava Marathon.
Generálny partner ČSOB spolu s organizátorom podujatia BE COOL sa rozhodli finančne pomôcť a zvýšiť možnosti KONTA BARIÉRY. Nadácia ČSOB venovala na KONTO BARIÉRY finančný dar vo výške 10.000 eur a agentúra BE COOL vydražila niektoré štafetové behy a na KONTO BARIÉRY tak venovala 852 eur. Priamo v našom stánku mali ľudia možnosť prispieť do kasičky, do ktorej sa vyzbieralo 119 eur.

Tlačová správa

01.04.2014

ČSOB Bratislava Marathon pomôže, prostredníctvom Konta Bariéry, deťom so zdravotným postihnutím, získať pomôcky.

Pohyb je prirodzenou túžbou človeka. Sú však ľudia, ktorí k pohybu potrebujú pomôcku, ktorá im kompenzuje hendikep. Túžba hýbať sa a ochota pomôcť hýbať sa, spojila Konto Bariéry a ČSOB Bratislava Marathon. Finančná pomoc na Konto Bariéry bude smerovať hlavne od generálneho partnera podujatia ČSOB, formou príspevku zo štartovného a od organizátora BE COOL, ktorý ponúka kúpu štartovných čísel na štafetové behy v prospech Konta Bariéry. Všetky takto získané prostriedky budú použité na nákup kompenzačných pomôcok konkrétnym deťom.

Konto Bariéry z môjho pohľadu

16.01.2014

Konto Bariéry má 20 rokov. 20 rokov nepretržitej pomoci stovkám detí. Príspevky na pomôcky v celkovej hodnote viac ako pol milióna eur.

Kontu Bariéry sa venujem 18 rokov a viem, že to má zmysel!

V roku 2013 sme prispeli deťom so zdravotným postihnutim na pomôcky celkovou čiastkou 23.648 €

14.01.2014

Tým sme pomohli 45 deťom a jednému domovu sociálnych služieb (zoznam príspevkov). Ďakujeme tým, ktorí nám pomohli pomôcť.

Stránky

Strana 5/13