Sponzorvaný hosting od WebSupport.sk

Pentagon inak?!

20.06.2014

MIXklub má 10 rokov. Oslavujeme, bilancujeme a posúvame sa ďalej...

Detský fond Slovenskej republiky cez nízkoprahové centrá MIXklub a MIXáčik, v lokalite v bratislavskej Vrakuni pri Pentagone, pomáha už 10 rokov deťom a mladým ľuďom zmysluplne tráviť voľný čas, pomáha zlepšovať ich sociálne zručnosti, rozširuje obzory, podporuje vzdelávanie a kreativitu a pomáha riešiť ich problémy. Ponúka alternatívu k tráveniu voľného času na ulici.

Na oslavu sme sa dôkladne pripravovali. Nakoľko hlavné aktivity pre deti boli naplánované v parku pri Pentagone, už niekoľko týždňov sme spolu s deťmi upratovali blízke okolie, maľovali a skrášľovali terasu pred klubom a pod. Oslavu 10. výročia Mixklubu spojenú s dňom detí sme pripravili na 17.6. Deti sa mohli tešiť zo skákacieho hradu, trampolíny a šmykľavky, na stanovištia so súťažami, bufet s odmenami, bábkové divadlo, živú hudbu, tanečné vystúpenie. Nemohla chýbať poschodová narodeninová torta. Ako podporný informačný materiál sme vydali Pentagonske noviny.

MIXklub slávi 10 rokov

11.06.2014

Pomoc hýbať sa spojila konto bariéry a ČSOB Bratislava marathon

22.04.2014

Pohyb je prirodzenou túžbou človeka. Sú však ľudia, ktorí k pohybu potrebujú pomôcku, ktorá im kompenzuje hendikep. Konto Bariéry je fungujúci projekt , ktorý už 20 rokov prispieva na pomôcky deťom so zdravotným postihnutím, tam kde neprispieva štát alebo zdravotná poisťovňa, alebo prispievajú len čiastočne.

Pomoc hýbať sa spojila KONTO BARIÉRY a ČSOB Bratislava Marathon.
Generálny partner ČSOB spolu s organizátorom podujatia BE COOL sa rozhodli finančne pomôcť a zvýšiť možnosti KONTA BARIÉRY. Nadácia ČSOB venovala na KONTO BARIÉRY finančný dar vo výške 10.000 eur a agentúra BE COOL vydražila niektoré štafetové behy a na KONTO BARIÉRY tak venovala 852 eur. Priamo v našom stánku mali ľudia možnosť prispieť do kasičky, do ktorej sa vyzbieralo 119 eur.

Tlačová správa

01.04.2014

ČSOB Bratislava Marathon pomôže, prostredníctvom Konta Bariéry, deťom so zdravotným postihnutím, získať pomôcky.

Pohyb je prirodzenou túžbou človeka. Sú však ľudia, ktorí k pohybu potrebujú pomôcku, ktorá im kompenzuje hendikep. Túžba hýbať sa a ochota pomôcť hýbať sa, spojila Konto Bariéry a ČSOB Bratislava Marathon. Finančná pomoc na Konto Bariéry bude smerovať hlavne od generálneho partnera podujatia ČSOB, formou príspevku zo štartovného a od organizátora BE COOL, ktorý ponúka kúpu štartovných čísel na štafetové behy v prospech Konta Bariéry. Všetky takto získané prostriedky budú použité na nákup kompenzačných pomôcok konkrétnym deťom.

Konto Bariéry z môjho pohľadu

16.01.2014

Konto Bariéry má 20 rokov. 20 rokov nepretržitej pomoci stovkám detí. Príspevky na pomôcky v celkovej hodnote viac ako pol milióna eur.

Kontu Bariéry sa venujem 18 rokov a viem, že to má zmysel!

Stránky

Strana 4/12