Sponzorvaný hosting od WebSupport.sk

Konto Bariéry s Nadáciou Markíza

11.12.2014

Mikulášsky 6. december patril v televízii Markíza jedinečnému celodennému eventu s názvom Deň s Nadáciou Markíza. Jeho cieľom bolo vyzbierať čo najviac finančných prostriedkov pre päť charitatívnych organizácií, ktoré si Nadácia Markíza vybrala na dlhodobú spoluprácu. Medzi vybranými organizáciami je aj Detský fond Slovenskej republiky a jeho Konto Bariéry.

Ak sa chcete dozvedieť viac o aktivitách v MIXklube a v MIXaxiku, precitajte si naše Pentagonské noviny.

14.08.2014

Ďalších 34 detí má pomôcky vďaka kontu bariéry...

17.07.2014

Konto Bariéry, do tretieho desaťročia svojej existencie, vstúpilo veľmi úspešne. V prvom polroku 2014 sme pomohli príspevkom na pomôcky 34 deťom so zdravotným postihnutím vo výške 20.871,35 EUR. A na čo sme prispievali? Boli to všetko pomôcky, na ktoré štát a zdravotné poisťovne neprispievajú a deti ich nevyhnutne potrebujú k pohybu, státiu, ležaniu, dýchaniu, k svojmu životu... Patria k nim hlavne špeciálne kočíky, vozíky, chodítka, vertikalizačné zariadenia, odsávačky a ďalšie. Zoznam pomôcok a výšku príspevkov pravidelne zverejňujeme (zoznam príspevkov).

Pomôcť sme mohli aj vďaka významným partnerom – Rádiu Expres, ČSOB nadácii a ČSOB Bratislava Marathonu, ktorí Kontu Bariéry finančne veľmi pomohli. Vďaka tiež patrí samozrejme našim ďalším individuálnym prispievateľom.

Ak Vás naša pomoc oslovuje budeme radi ak sa pridáte jednoducho aj priamo na našej stránke „Podporte naše aktivity“.

Viete, že existujú na Slovensku ľudia, ktorí nie vlastným zavinením sa ocitajú v neriešiteľných situáciách a potrebujú pomoc?

Pentagon Inak - Pentagon Differently

27.06.2014

V bratislavskej Vrakuni v tzv. Pentagone a jeho okolí žijú deti, mladí ľudia a ich rodiny, ohrození nevhodným prostredím a sociálnym vylúčením, v nepriaznivej sociálnej situácii (chudoba, nezamestnanosť, kriminalita, drogy, sexbiznis, násilie). Projektom Pentagon Inak - prevenciou v MIXklube a v MIXáčiku u detí posilníme odolnosť voči vplyvom rizikového prostredia. Viac (v prílohe)

We found out that in the community of Bratislava – Vrakuna in the so called Pentagon, there are a lot of children and young people living in social poor conditions. Children, young people and their parents/relatives have to handle with basic living questions – accommodation, unemployment, and consequences that come out from their risky lifestyle – poverty, addiction, gambling, dealing of drugs, sex business work, and imprisonment. By project Pentagon differently - prevention in MIXklub and MIXacik we aim to reinforce hardiness of children and young people toward impacts of risky environment. Viac (v prílohe)

Pentagon inak?!

20.06.2014

MIXklub má 10 rokov. Oslavujeme, bilancujeme a posúvame sa ďalej...

Detský fond Slovenskej republiky cez nízkoprahové centrá MIXklub a MIXáčik, v lokalite v bratislavskej Vrakuni pri Pentagone, pomáha už 10 rokov deťom a mladým ľuďom zmysluplne tráviť voľný čas, pomáha zlepšovať ich sociálne zručnosti, rozširuje obzory, podporuje vzdelávanie a kreativitu a pomáha riešiť ich problémy. Ponúka alternatívu k tráveniu voľného času na ulici.

Na oslavu sme sa dôkladne pripravovali. Nakoľko hlavné aktivity pre deti boli naplánované v parku pri Pentagone, už niekoľko týždňov sme spolu s deťmi upratovali blízke okolie, maľovali a skrášľovali terasu pred klubom a pod. Oslavu 10. výročia Mixklubu spojenú s dňom detí sme pripravili na 17.6. Deti sa mohli tešiť zo skákacieho hradu, trampolíny a šmykľavky, na stanovištia so súťažami, bufet s odmenami, bábkové divadlo, živú hudbu, tanečné vystúpenie. Nemohla chýbať poschodová narodeninová torta. Ako podporný informačný materiál sme vydali Pentagonske noviny.

Stránky

Strana 4/13