Sponzorvaný hosting od WebSupport.sk

Konto Bariéry v roku 2014

29.01.2015

V roku 2014 sme z Konta Bariéry pomohli 59 deťom so zdravotným postihnutím príspevkom na pomôcky v celkovej výške 35.182 € (zoznam príspevkov v roku 2014). Veľmi časté boli príspevky na chodítka, resp. vertikalizačné zariadenia, ktoré sú finančne veľmi náročné. Takto Konto Bariéry prispelo aj Martinkovi na vertikalizačné zariadenie vo výške 1.035 €.

Pomoc z Konta Bariéry bolo možné realizovať vďaka našim partnerom hlavne Rádiu Expres, ĆSOB Bratislava marathonu, ČSOB nadácii, spoločnosti Otto Bock a vďaka individuálnym prispievateľom. Všetkým srdečne ďakujeme.

Pomôcť deťom so zdravotným postihnutím získať pomôcky prostredníctvom Konta Bariéry je možné aj v roku 2015 prispením priamo na účet verejnej zbierky, č.ú. 4020840312/7500, alebo zaslaním sms tak, že na číslo 877 pošlete sms v tvare DMS BARIERY a tým  bude odoslaná DMSka v hodnote 2 € z ktorej na Konto Bariéry poputuje 96 % (1,92 €).

Konto Bariéry je možné v roku 2015 podporiť aj darcovskou SMS.

28.01.2015

Na číslo 877 pošlete sms v tvare DMS BARIERY a tým  bude odoslaná DMSka v hodnote 2 €, z ktorej na Konto Bariéry poputuje 96 % (1,92 €).

Podpora od Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis na doučovanie v MIXklube

27.01.2015

Dobrá správa! Od januára do augusta 2015 sme na doučovanie v MIXklube získali podporu od Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis, za ktorú sme vďační a veľmi si ju vážime.
Vďaka tejto podpore nakúpime učebnice, ktoré nám pomôžu pri doučovaní sa s deťmi a školské pomôcky pre deti ako motivačné odmeny. S deťmi, ktoré budú najviac chodiť na doučovanie, pôjdeme na jar do kina a v lete na opekačku. Tiež nás čaká párty na záver školského roka, ktorou privítame letné prázdniny. Tešíme sa na tento čas, lebo kontakt s deťmi v MIXklube je nie len o tom, že my učíme ich, ale často i ony nás. Ako povedal rímsky filozof Seneca: "Keď ľudia vyučujú, sami sa učia..."

Konto Bariéry s Nadáciou Markíza

11.12.2014

Mikulášsky 6. december patril v televízii Markíza jedinečnému celodennému eventu s názvom Deň s Nadáciou Markíza. Jeho cieľom bolo vyzbierať čo najviac finančných prostriedkov pre päť charitatívnych organizácií, ktoré si Nadácia Markíza vybrala na dlhodobú spoluprácu. Medzi vybranými organizáciami je aj Detský fond Slovenskej republiky a jeho Konto Bariéry.

Ak sa chcete dozvedieť viac o aktivitách v MIXklube a v MIXaxiku, precitajte si naše Pentagonské noviny.

14.08.2014

Stránky

Strana 3/12