Sponzorvaný hosting od WebSupport.sk

Podpora od Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis na doučovanie v MIXklube

27.01.2015

Dobrá správa! Od januára do augusta 2015 sme na doučovanie v MIXklube získali podporu od Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis, za ktorú sme vďační a veľmi si ju vážime.
Vďaka tejto podpore nakúpime učebnice, ktoré nám pomôžu pri doučovaní sa s deťmi a školské pomôcky pre deti ako motivačné odmeny. S deťmi, ktoré budú najviac chodiť na doučovanie, pôjdeme na jar do kina a v lete na opekačku. Tiež nás čaká párty na záver školského roka, ktorou privítame letné prázdniny. Tešíme sa na tento čas, lebo kontakt s deťmi v MIXklube je nie len o tom, že my učíme ich, ale často i ony nás. Ako povedal rímsky filozof Seneca: "Keď ľudia vyučujú, sami sa učia..."

Konto Bariéry s Nadáciou Markíza

11.12.2014

Mikulášsky 6. december patril v televízii Markíza jedinečnému celodennému eventu s názvom Deň s Nadáciou Markíza. Jeho cieľom bolo vyzbierať čo najviac finančných prostriedkov pre päť charitatívnych organizácií, ktoré si Nadácia Markíza vybrala na dlhodobú spoluprácu. Medzi vybranými organizáciami je aj Detský fond Slovenskej republiky a jeho Konto Bariéry.

Ak sa chcete dozvedieť viac o aktivitách v MIXklube a v MIXaxiku, precitajte si naše Pentagonské noviny.

14.08.2014

Ďalších 34 detí má pomôcky vďaka kontu bariéry...

17.07.2014

Konto Bariéry, do tretieho desaťročia svojej existencie, vstúpilo veľmi úspešne. V prvom polroku 2014 sme pomohli príspevkom na pomôcky 34 deťom so zdravotným postihnutím vo výške 20.871,35 EUR. A na čo sme prispievali? Boli to všetko pomôcky, na ktoré štát a zdravotné poisťovne neprispievajú a deti ich nevyhnutne potrebujú k pohybu, státiu, ležaniu, dýchaniu, k svojmu životu... Patria k nim hlavne špeciálne kočíky, vozíky, chodítka, vertikalizačné zariadenia, odsávačky a ďalšie. Zoznam pomôcok a výšku príspevkov pravidelne zverejňujeme (zoznam príspevkov).

Pomôcť sme mohli aj vďaka významným partnerom – Rádiu Expres, ČSOB nadácii a ČSOB Bratislava Marathonu, ktorí Kontu Bariéry finančne veľmi pomohli. Vďaka tiež patrí samozrejme našim ďalším individuálnym prispievateľom.

Ak Vás naša pomoc oslovuje budeme radi ak sa pridáte jednoducho aj priamo na našej stránke „Podporte naše aktivity“.

Viete, že existujú na Slovensku ľudia, ktorí nie vlastným zavinením sa ocitajú v neriešiteľných situáciách a potrebujú pomoc?

Pentagon Inak - Pentagon Differently

27.06.2014

V bratislavskej Vrakuni v tzv. Pentagone a jeho okolí žijú deti, mladí ľudia a ich rodiny, ohrození nevhodným prostredím a sociálnym vylúčením, v nepriaznivej sociálnej situácii (chudoba, nezamestnanosť, kriminalita, drogy, sexbiznis, násilie). Projektom Pentagon Inak - prevenciou v MIXklube a v MIXáčiku u detí posilníme odolnosť voči vplyvom rizikového prostredia. Viac (v prílohe)

We found out that in the community of Bratislava – Vrakuna in the so called Pentagon, there are a lot of children and young people living in social poor conditions. Children, young people and their parents/relatives have to handle with basic living questions – accommodation, unemployment, and consequences that come out from their risky lifestyle – poverty, addiction, gambling, dealing of drugs, sex business work, and imprisonment. By project Pentagon differently - prevention in MIXklub and MIXacik we aim to reinforce hardiness of children and young people toward impacts of risky environment. Viac (v prílohe)

Stránky

Strana 3/12