Sponzorvaný hosting od WebSupport.sk

Prvé nízkoprahové rodinné centrum v Bratislave – Vrakuni

17.12.2007

Detský fond Slovenskej republiky v decembri otvoril nízkoprahové rodinné centrum vo Vrakuni – MIXáčik, ktorý môžu navštíviť rodičia resp. starí rodičia spolu s deťmi. Centrum je určené najmä sociálne slabým rodinám, ktoré sa ocitli v nepriaznivej situácii (rozvod rodičov, domáce násilie,…), ako aj rodinám s prejavmi sociálno-patologického správania.

Stránky

Strana 13/13