Sponzorvaný hosting od WebSupport.sk

DETSKÝ FOND SLOVENSKEJ REPUBLIKY MÁ 20 ROKOV ...

12.05.2010

Vždy sme hľadali témy, ktoré potrebovali riešenia, resp. nové prístupy. Od začiatku fungovania organizácie sme mali blízko k ľuďom, ktorí z nášho pohľadu potrebovali pomoc, naše partnerstvo. Vždy išlo o deti, mladých ľudí a ich blízkych. Nebáli sme sa nových prístupov. Detský fond Slovenskej republiky (DF SR) má 20 rokov, vznikol 12.5.1990. My bilancujeme, spomíname, čo sme urobili, komu sme pomohli, a v čom naďalej pokračujeme.

Prečo je pomoc Konta Bariéry taká dôležitá?

22.02.2010

Každé dieťa so zdravotným postihnutím by malo mať kompenzačné pomôcky aké k svojmu životu potrebuje. Konto Bariéry sa už 16 rokov snaží prispieť k lepšiemu a kvalitnejšiemu životu detí so zdravotným postihnutím na Slovensku. Vďaka príspevkom na kompenzačné pomôcky sa mnohé deti so zdravotným postihnutím môžu dostať medzi kamarátov, vzdelávať sa, v rámci svojich možností športovať, rodičia ich môžu lepšie udržiavať v čistote a deti môžu jednoducho dôstojnejšie žiť.

Aby deti nezomierali - Bezpečne do školy, bezpečne zo školy - Tlačová správa

05.11.2009

Bratislava, 5.11.2009. Detský fond Slovenskej republiky pokračuje v úspešnej kampani Aby deti nezomierali, zameranej na zníženie úrazov detí. Dopravné úrazy predstavujú 40% smrteľných úrazov detí. Deti od 5 do 9 rokov predstavujú druhú najrizikovejšiu skupinu chodcov – zapríčinili 180 nehôd. V roku 2008 pri dopravných nehodách zomrelo 28 detí. Cieľom jesennej kampane je už druhý rok zvýšiť bezpečnosť detí na ceste do školy a zo školy, zvýšením ich informovanosti a viditeľnosti na ceste. Súčasťou je aj informačná kampaň zameraná na dospelých.

Spustili sme informačný web www.ajonisunasedeti.sk k novému projektu Detského fondu Slovenskej republiky. Aj oni su nase deti - efektívna komunikácia lekár, zdravotnícky personál - rodič, keď zomiera detský pacient.

04.08.2009

Strata dieťaťa patrí medzi najťažšie udalosti v živote človeka. Postihuje všetkých členov rodiny, starých rodičov a celé okolie rodiny. Pre blízkych to predstavuje enormnú psychickú záťaž, ktorá je často príčinou patologických javov (napr. alkoholizmus, rozvod, psychické poruchy a pod.). Čo môže zapríčiniť aj stratu zamestnania.

Prežiť stratu dieťaťa znamená nájsť silu, dôvod a chuť žiť, pokračovať a nájsť zmysel vlastnej existencie. Ide o proces, ktorý je často dlhý, ťažký a ktorého súčasťou sú aj iní ľudia (rodina, priatelia, kolegovia, psychológovia, psychiatri a iní).

Viac na www.ajonisunasedeti.sk

MIXklub - nízkoprahové centrum už 5 rokov poskytuje deťom a mládeži alternatívu k ulici

16.06.2009

Projekt Detského fondu Slovenskej republiky MIXklub – nízkoprahové centrum, už 5 rokov, poskytuje deťom a mládeži priestor na zmysluplné trávenie voľného času, ako alternatívu k ulici. MIXklub sídli v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa na Stavbárskej ulici 60, je otvorený pravidelne 3 dni v týždni v čase od 15 do 18 hod a je určený pre deti a mládež vo veku 6 – 18 rokov. Celkove od roku 2004 ho navštívilo alebo navštevuje viac ako 370 detí, denne asi 28 detí.

Stránky

Strana 11/13