Sponzorvaný hosting od WebSupport.sk

Aby deti nezomierali - Bezpečne do školy, bezpečne zo školy - Tlačová správa

05.11.2009

Bratislava, 5.11.2009. Detský fond Slovenskej republiky pokračuje v úspešnej kampani Aby deti nezomierali, zameranej na zníženie úrazov detí. Dopravné úrazy predstavujú 40% smrteľných úrazov detí. Deti od 5 do 9 rokov predstavujú druhú najrizikovejšiu skupinu chodcov – zapríčinili 180 nehôd. V roku 2008 pri dopravných nehodách zomrelo 28 detí. Cieľom jesennej kampane je už druhý rok zvýšiť bezpečnosť detí na ceste do školy a zo školy, zvýšením ich informovanosti a viditeľnosti na ceste. Súčasťou je aj informačná kampaň zameraná na dospelých.

Spustili sme informačný web www.ajonisunasedeti.sk k novému projektu Detského fondu Slovenskej republiky. Aj oni su nase deti - efektívna komunikácia lekár, zdravotnícky personál - rodič, keď zomiera detský pacient.

04.08.2009

Strata dieťaťa patrí medzi najťažšie udalosti v živote človeka. Postihuje všetkých členov rodiny, starých rodičov a celé okolie rodiny. Pre blízkych to predstavuje enormnú psychickú záťaž, ktorá je často príčinou patologických javov (napr. alkoholizmus, rozvod, psychické poruchy a pod.). Čo môže zapríčiniť aj stratu zamestnania.

Prežiť stratu dieťaťa znamená nájsť silu, dôvod a chuť žiť, pokračovať a nájsť zmysel vlastnej existencie. Ide o proces, ktorý je často dlhý, ťažký a ktorého súčasťou sú aj iní ľudia (rodina, priatelia, kolegovia, psychológovia, psychiatri a iní).

Viac na www.ajonisunasedeti.sk

MIXklub - nízkoprahové centrum už 5 rokov poskytuje deťom a mládeži alternatívu k ulici

16.06.2009

Projekt Detského fondu Slovenskej republiky MIXklub – nízkoprahové centrum, už 5 rokov, poskytuje deťom a mládeži priestor na zmysluplné trávenie voľného času, ako alternatívu k ulici. MIXklub sídli v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa na Stavbárskej ulici 60, je otvorený pravidelne 3 dni v týždni v čase od 15 do 18 hod a je určený pre deti a mládež vo veku 6 – 18 rokov. Celkove od roku 2004 ho navštívilo alebo navštevuje viac ako 370 detí, denne asi 28 detí.

Venujeme násiliu a šikane medzi deťmi dostatočnú pozornosť?

02.02.2009

Vedeli ste, že v každej triede na základnej škole bolo už aspoň 1 dieťa šikanované? Že dospelí nevenujú šikanovaniu dostatok pozornosti, aj keď je to trestný čin? Že šikanovanie môže priviesť dieťa k chodeniu poza školu, ale aj až k samovražde?

Projekt Luminar pokračoval v r. 2008 a v rámci vzdelávania detí v triedach (v mestských častiach Bratislava – Vrakuňa, Bratislava – Podunajské Biskupice) sme sa zamerali hlavne na dve témy: Alkohol v partii a trestná činnosť pod vplyvom alkoholu a Šikana v triede (ako trestný čin). Pripravili sme vzdelávanie pre 6 základných škôl v 8. a 9. ročníkoch formou interaktívnych seminárov a diskusií.

Aby deti nezomierali - Bezpečne do školy, bezpečne zo školy - Tlačová správa

03.11.2008

Bratislava, 3.11.2008 Detský fond Slovenskej republiky pokračuje v kampani Aby deti nezomierali, zameranej na zníženie úrazov detí.
Pri dopravných nehodách zahynie každý týždeň jedno dieťa. Cieľom jesennej kampane je zvýšiť bezpečnosť tých najmenších na ceste do školy a zo školy, zvýšením ich viditeľnosti na ceste a zvýšením ich informovanosti. Deti je potrebné na ceste zvlášť chrániť, nakoľko pre svoj psychický a fyzický vývoj nie sú často schopné správne reagovať na riziká, ktoré sa v doprave vyskytujú.

Stránky

Strana 11/12