Sponzorvaný hosting od WebSupport.sk

Humanitný projekt Aby bolo jasno, pomôže Kontu Bariéry sumou 17 085 eur

21.09.2010

Aby bolo jasno je humanitná aktivita, ktorá svoj prvý ročník odštartovala 16. a 17. septembra na čerpacích staniciach Slovnaft, ktorej celý výťažok poputuje na Konto Bariéry Detského fondu Slovenskej republiky. Vyzbieraná čiastka bude použitá na nákup zdravotných pomôcok pre deti a mladých ľudí do 26 rokov so zdravotným postihnutím, tam, kde neprispieva štát alebo zdravotná poisťovňa a rodina nemá prostriedky na ich zaplatenie. Počas dvoch dní sa vyzbieralo 17 085 eur. Finančnú hotovosť odovzdali zástupcovia Produkčného domu Forza, spoločností Slovnaft, značky Slatina, finančnej skupiny AXA riaditeľke Detského fondu Slovenskej republiky Ing. Alene Synkovej, CSc.

Aby bolo jasno, Konto Bariéry pomáha deťom... TLAČOVÁ SPRÁVA

03.09.2010

Aby bolo jasno je humanitná aktivita, ktorá sa uskutoční 16. a 17. septembra na čerpacích staniciach Slovnaft, ktorej celý výťažok pôjde na Konto Bariéry Detského fondu Slovenskej republiky.

Aby bolo jasno, Konto Bariéry pomáha deťom...

03.09.2010

Uvidíme sa 16. a 17. septembra na vybraných čerpacích staniciach Slovnaft. Stretnite známe tváre z televíznej obrazovky, moderátorov, finalistky súťaže MISS Slovensko a prispejte ľubovolnou sumou na Konto Bariéry Detského fondu Slovenskej republiky. Celý výťažok bude použitý na nákup pomôcok pre deti so zdravotným postihnutím.

Akcia bude prebiehať vo štvrtok a piatok 16. a 17. septembra od 10:00 do 18:00 hod.

DF SR je občianske združenie založené v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Konštituoval sa dňa 12.5.1990 s cieľom ochraňovať práva dieťaťa a pomáhať pri vytváraní ideových, koncepčných a materiálnych podmienok zdravotnej, sociálnej, výchovnej a psychologickej starostlivosti o deti a mládež na Slovensku. DF SR realizuje verejnoprospešné projekty, nenahrádza však starostlivosť štátu o deti a mládež.

V rámci napĺňania svojich cieľov DF SR organizuje projekt KONTO BARIÉRY s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý existuje od r. 1993 a pomáha deťom a mladým ľuďom so zdravotným postihnutím do 26 rokov zo sociálne slabých rodín zvyšovať kvalitu ich života. KONTO BARIÉRY prispieva na pomôcky, ktoré pomáhajú prekonávať bariéry. Prispieva hlavne na invalidné vozíky, špec. kočíky, inv. vozíky a ich doplnky, zdvižné plošiny, schodolezy, rôzne rehabilitačné pomôcky a zariadenia, atď. KONTO BARIÉRY prispieva na základe individuálnych žiadostí rodičov a žiadostí zariadení, ktoré sa starajú o deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím, na základe kritérií Konta Bariéry. Konto Bariéry spravuje Správna rada, ktorá zasadá raz mesačne. Konto Bariéry je verejnou zbierkou povolenou MV SR.

Pridajte sa k tým, ktorí majú jasno!

Viac info o kampani Aby bolo jasno na
www.forza.sk/produkcny-dom/aby-bolo-jasno

DETSKÝ FOND SLOVENSKEJ REPUBLIKY MÁ 20 ROKOV ...

12.05.2010

Vždy sme hľadali témy, ktoré potrebovali riešenia, resp. nové prístupy. Od začiatku fungovania organizácie sme mali blízko k ľuďom, ktorí z nášho pohľadu potrebovali pomoc, naše partnerstvo. Vždy išlo o deti, mladých ľudí a ich blízkych. Nebáli sme sa nových prístupov. Detský fond Slovenskej republiky (DF SR) má 20 rokov, vznikol 12.5.1990. My bilancujeme, spomíname, čo sme urobili, komu sme pomohli, a v čom naďalej pokračujeme.

Prečo je pomoc Konta Bariéry taká dôležitá?

22.02.2010

Každé dieťa so zdravotným postihnutím by malo mať kompenzačné pomôcky aké k svojmu životu potrebuje. Konto Bariéry sa už 16 rokov snaží prispieť k lepšiemu a kvalitnejšiemu životu detí so zdravotným postihnutím na Slovensku. Vďaka príspevkom na kompenzačné pomôcky sa mnohé deti so zdravotným postihnutím môžu dostať medzi kamarátov, vzdelávať sa, v rámci svojich možností športovať, rodičia ich môžu lepšie udržiavať v čistote a deti môžu jednoducho dôstojnejšie žiť.

Stránky

Strana 10/12