Sponzorvaný hosting od WebSupport.sk

Záver roka 2010 v MIXklube a v MIXáčiku

24.01.2011

Záver roka 2010 v MIXklube a v MIXáčiku sa niesol v znamení viacerých zaujímavých akcií.
Veľkým spestrením pravidelných aktivít v MIXklube bolo zorganizovanie zimných víkendoviek pre dievčatá a zvlášť pre chlapcov na chate na Pezinskej Babe.
K Mikulášskemu večierku už tradične patrí príchod Mikuláša s darčekmi. Z jeho príchodu sa tešili ako deti z MIXáčika, tak aj deti z MIXklubu. Vianočný večierok priniesol knižky veľkým aj malým deťom vďaka projektu Komunitnej nadácie Bratislava Daruj knihu.
Pohodu, ktorá vládla na oboch chatách, radosť na svahu, aj z Mikuláša a nadšenie z knižiek na Vianočnom večierku je vidieť i na fotografiách.

„S MIXklubom do sveta“ alebo víkendovka s našimi chlapcami a dievčatami z MIXklubu…

29.09.2010

Keď sa niekto pýta na naše pokroky a úspechy v nízkoprahovom centre tak jeden skvelý mám práve tu!!!!
MIXklub nízkoprahové centrum pre deti a mládež, sídliace vo Vrakuni, kde pracujeme s deťmi v ich komunite, funguje už 6 rokov a malými krokmi sme kráčali k 3 dňovému výletu do prírody. Prežili sme denné tábory, návštevy múzea, divadla… Zažili sme aj neúspechy pri ceste do zahraničia, chceli sme niečo zbytočne urýchliť, a bolo to pre naše deti naraz veľa – ďaleko, dlho od domova, iný jazyk a myslím si, že si jednoducho bolo treba počkať na ten správny čas.

Humanitný projekt Aby bolo jasno, pomôže Kontu Bariéry sumou 17 085 eur

21.09.2010

Aby bolo jasno je humanitná aktivita, ktorá svoj prvý ročník odštartovala 16. a 17. septembra na čerpacích staniciach Slovnaft, ktorej celý výťažok poputuje na Konto Bariéry Detského fondu Slovenskej republiky. Vyzbieraná čiastka bude použitá na nákup zdravotných pomôcok pre deti a mladých ľudí do 26 rokov so zdravotným postihnutím, tam, kde neprispieva štát alebo zdravotná poisťovňa a rodina nemá prostriedky na ich zaplatenie. Počas dvoch dní sa vyzbieralo 17 085 eur. Finančnú hotovosť odovzdali zástupcovia Produkčného domu Forza, spoločností Slovnaft, značky Slatina, finančnej skupiny AXA riaditeľke Detského fondu Slovenskej republiky Ing. Alene Synkovej, CSc.

Aby bolo jasno, Konto Bariéry pomáha deťom... TLAČOVÁ SPRÁVA

03.09.2010

Aby bolo jasno je humanitná aktivita, ktorá sa uskutoční 16. a 17. septembra na čerpacích staniciach Slovnaft, ktorej celý výťažok pôjde na Konto Bariéry Detského fondu Slovenskej republiky.

Aby bolo jasno, Konto Bariéry pomáha deťom...

03.09.2010

Uvidíme sa 16. a 17. septembra na vybraných čerpacích staniciach Slovnaft. Stretnite známe tváre z televíznej obrazovky, moderátorov, finalistky súťaže MISS Slovensko a prispejte ľubovolnou sumou na Konto Bariéry Detského fondu Slovenskej republiky. Celý výťažok bude použitý na nákup pomôcok pre deti so zdravotným postihnutím.

Akcia bude prebiehať vo štvrtok a piatok 16. a 17. septembra od 10:00 do 18:00 hod.

DF SR je občianske združenie založené v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Konštituoval sa dňa 12.5.1990 s cieľom ochraňovať práva dieťaťa a pomáhať pri vytváraní ideových, koncepčných a materiálnych podmienok zdravotnej, sociálnej, výchovnej a psychologickej starostlivosti o deti a mládež na Slovensku. DF SR realizuje verejnoprospešné projekty, nenahrádza však starostlivosť štátu o deti a mládež.

V rámci napĺňania svojich cieľov DF SR organizuje projekt KONTO BARIÉRY s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý existuje od r. 1993 a pomáha deťom a mladým ľuďom so zdravotným postihnutím do 26 rokov zo sociálne slabých rodín zvyšovať kvalitu ich života. KONTO BARIÉRY prispieva na pomôcky, ktoré pomáhajú prekonávať bariéry. Prispieva hlavne na invalidné vozíky, špec. kočíky, inv. vozíky a ich doplnky, zdvižné plošiny, schodolezy, rôzne rehabilitačné pomôcky a zariadenia, atď. KONTO BARIÉRY prispieva na základe individuálnych žiadostí rodičov a žiadostí zariadení, ktoré sa starajú o deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím, na základe kritérií Konta Bariéry. Konto Bariéry spravuje Správna rada, ktorá zasadá raz mesačne. Konto Bariéry je verejnou zbierkou povolenou MV SR.

Pridajte sa k tým, ktorí majú jasno!

Viac info o kampani Aby bolo jasno na
www.forza.sk/produkcny-dom/aby-bolo-jasno

Stránky

Strana 10/13