Sponzorvaný hosting od WebSupport.sk

Pentagon inak?!

20.06.2014

MIXklub má 10 rokov. Oslavujeme, bilancujeme a posúvame sa ďalej...

Detský fond Slovenskej republiky cez nízkoprahové centrá MIXklub a MIXáčik, v lokalite v bratislavskej Vrakuni pri Pentagone, pomáha už 10 rokov deťom a mladým ľuďom zmysluplne tráviť voľný čas, pomáha zlepšovať ich sociálne zručnosti, rozširuje obzory, podporuje vzdelávanie a kreativitu a pomáha riešiť ich problémy. Ponúka alternatívu k tráveniu voľného času na ulici.

Na oslavu sme sa dôkladne pripravovali. Nakoľko hlavné aktivity pre deti boli naplánované v parku pri Pentagone, už niekoľko týždňov sme spolu s deťmi upratovali blízke okolie, maľovali a skrášľovali terasu pred klubom a pod. Oslavu 10. výročia Mixklubu spojenú s dňom detí sme pripravili na 17.6. Deti sa mohli tešiť zo skákacieho hradu, trampolíny a šmykľavky, na stanovištia so súťažami, bufet s odmenami, bábkové divadlo, živú hudbu, tanečné vystúpenie. Nemohla chýbať poschodová narodeninová torta. Ako podporný informačný materiál sme vydali Pentagonske noviny.

Mnohí sa pýtajú, prečo sme v roku 1998 k bratislavskému Pentagonu vo Vrakuni prišli. Vedeli sme že je tu veľká skupina detí, ktoré vyrastajú v zložitých podmienkach a trávia väčšinu času na ulici. A samozrejme každý z nás pozná, staré známe: Kto sa hrá, nehnevá! A kto sa nehrá...Od hry s deťmi na ulici pri Pentagone a na chodbách Pentagonu sa projekt postupne nabaľoval počtom detí, aktivitami, aj veľkosťou priestorov. V roku 2004 sme založili MIXklub – nízkoprahové centrum pre deti a mladých ľudí. V roku 2007 sme otvorili MIXáčik - nízkoprahové rodinné centrum. Kluby sme realizovali v prenajatých priestoroch. Projekt sa výrazne posunul na vyšší stupeň v roku 2012, kúpou vlastných priestorov priamo v Pentagóne. V Pentagone sme začali a sem sme sa aj vrátili.

Naše doterajšie aktivity boli prevažne zamerané na deti a klientov, ktorí navštevujú naše centrum. Uvedomujeme si však, že je dôležité, aby aj obyvatelia, ktorí nevyužívajú naše služby nás poznali, vedeli, aké sú naše ciele a prečo je dôležité, že tu sme. Našou túžbou je, aby aj táto lokalita pri Pentagone bola príjemným miestom pre život. A k tomu, potrebujeme podporu všetkých.

Negatívne vnímanie Petagonu je čiastočne spojené s predsudkami, čiastočne je oprávnené. Ale situácia sa mení. Policajné štatistiky ukazujú, že napriek problémom v Pentagone, počet trestných činov sa v tejto lokalite znižuje. Ale akosi ľahšie sa šíria negatívne, ako pozitívne informácie. Ako dlho trvá kým sa predsudok zmení?  Radi by sme pomohli meniť Pentagon a búrať predsudky. Naším mottom na ďalšie obdobie je: „Pentagon Inak!? Čo môžeme spolu urobiť?“

Projekt je podporený hlavne: Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien, Programom švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie, Bratislavským samosprávnym krajom, GlaxoSmithKline a ďalšími partnermi za čo im veľmi ďakujeme.