Sponzorvaný hosting od WebSupport.sk

Pomoc hýbať sa spojila konto bariéry a ČSOB Bratislava marathon

22.04.2014

Pohyb je prirodzenou túžbou človeka. Sú však ľudia, ktorí k pohybu potrebujú pomôcku, ktorá im kompenzuje hendikep. Konto Bariéry je fungujúci projekt , ktorý už 20 rokov prispieva na pomôcky deťom so zdravotným postihnutím, tam kde neprispieva štát alebo zdravotná poisťovňa, alebo prispievajú len čiastočne.

Pomoc hýbať sa spojila KONTO BARIÉRY a ČSOB Bratislava Marathon.
Generálny partner ČSOB spolu s organizátorom podujatia BE COOL sa rozhodli finančne pomôcť a zvýšiť možnosti KONTA BARIÉRY. Nadácia ČSOB venovala na KONTO BARIÉRY finančný dar vo výške 10.000 eur a agentúra BE COOL vydražila niektoré štafetové behy a na KONTO BARIÉRY tak venovala 852 eur. Priamo v našom stánku mali ľudia možnosť prispieť do kasičky, do ktorej sa vyzbieralo 119 eur.

To, že KONTO BARIÉRY malo stánok na Marathone, pritiahlo aj záujem ľudí so zdravotným postihnutím, podporiť nás prišli študenti zo školy na Mokrohajskej. Do stánku prijala pozvanie aj firma Otto Bock, špecialista na kompenzačné pomôcky, takže v prípade záujmu poskytla drobný servis na vozíkoch a konzultáciu. Maličkých návštevníkov k nám lákala možnosť si niečo vymaľovať, prípadne vyskúšať fungovanie invalidného vozíka alebo chodítka. V stánku mali záujemci možnosť získať informácie o KONTE BARIÉRY.

Veríme, že do budúcna v 10. ročníku sa aktivity rozšíria o ďalších súťažiacich aj na vozíčkoch.

Často aj malou pomocou môžeme radikálne meniť kvalitu života detí a ich blízkych. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú napĺňať túžby a zlepšovať život deťom a mladým ľuďom so zdravotným postihnutím.


Konto Bariéry je jedným z kľúčových projektov Detského fondu Slovenskej republiky a od roku 1993 prispieva na základe žiadostí rodičov na kompenzačné pomôcky deťom a mladým ľuďom so zdravotným postihnutím, tam kde neprispieva štát, ani zdravotné poisťovne, alebo prispievajú len čiastočne. Počas svojej existencie Konto Bariéry pomohlo stovkám detí a prispelo na pomôcky celkovou čiastkou viac ako pol milióna euro. V prípade záujmu je číslo účtu Konta Bariéry 4008286320/7500. Ďalšie informácie ohľadne aktivít Detského fondu Slovenskej republiky a Konta Bariéry sú na www.dfsr.sk.