Sponzorvaný hosting od WebSupport.sk

Tlačová správa

01.04.2014

ČSOB Bratislava Marathon pomôže, prostredníctvom Konta Bariéry, deťom so zdravotným postihnutím, získať pomôcky.

Pohyb je prirodzenou túžbou človeka. Sú však ľudia, ktorí k pohybu potrebujú pomôcku, ktorá im kompenzuje hendikep. Túžba hýbať sa a ochota pomôcť hýbať sa, spojila Konto Bariéry a ČSOB Bratislava Marathon. Finančná pomoc na Konto Bariéry bude smerovať hlavne od generálneho partnera podujatia ČSOB, formou príspevku zo štartovného a od organizátora BE COOL, ktorý ponúka kúpu štartovných čísel na štafetové behy v prospech Konta Bariéry. Všetky takto získané prostriedky budú použité na nákup kompenzačných pomôcok konkrétnym deťom.

Konto Bariéry posilní svoje partnerstvo s ČSOB Bratislava Marathonom aj svojou prítomnosťou priamo na podujatí od 3.4. do 6.4. Svoj stánok bude mať na námestí M. R. Štefánika pri Eurovea (v sobotu a v nedeľu), resp. pri registrácii na 1. poschodí v Eurovea (v štvrtok a v piatok). Príďte nás podporiť v našom snažení, radi vás v našom stánku uvítame.

Často aj malou pomocou môžeme radikálne meniť kvalitu života detí a ich blízkych. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú napĺňať túžby a zlepšovať život deťom so zdravotným postihnutím.

Konto Bariéry je jedným z kľúčových projektov Detského fondu Slovenskej republiky a od roku 1993 prispieva na základe žiadostí rodičov na kompenzačné pomôcky deťom so zdravotným postihnutím, tam kde neprispieva štát, ani zdravotné poisťovne, alebo prispievajú len čiastočne. Počas svojej existencie Konto Bariéry pomohlo stovkám detí a prispelo na pomôcky celkovou čiastkou viac ako pol milióna euro. Ďalšie informácie ohľadne aktivít Detského fondu Slovenskej republiky a Konta Bariéry sú na www.dfsr.sk .