Sponzorvaný hosting od WebSupport.sk

Konto Bariéry z môjho pohľadu

16.01.2014

Konto Bariéry má 20 rokov. 20 rokov nepretržitej pomoci stovkám detí. Príspevky na pomôcky v celkovej hodnote viac ako pol milióna eur.

Kontu Bariéry sa venujem 18 rokov a viem, že to má zmysel!

Som v kontakte s rodinami s deťmi so zdravotným postihnutím z rôznych kútov Slovenska, ktoré sa na Konto Bariéry obracajú o pomoc. Žiadajú o príspevok na kompenzačnú pomôcku. Čo majú tieto rodiny spoločné je zložitá rodinná situácia, spôsobená aj ťažko postihnutým členom rodiny. Z podkladov k žiadostiam viem o nich dosť. Viem s čím sa boria, s čím zápasia... Na jednej strane sa potrebujú často aj dvadsaťštyri hodín starať o dieťa so zdravotným postihnutím, aby vzhľadom na svoje postihnutie zbytočne netrpelo viac, aby jeho život bol dôstojný, aby malo zabezpečené všetko potrebné... Na druhej strane by potrebovali pracovať, prípadne aj v dvoch zamestnaniach, aby zabezpečili pomôcky ktoré dieťa potrebuje. Tieto pomôcky existujú, dokážu niekedy až radikálne zlepšiť život, ale sú drahé. Takéto rodiny sa dokážu uskromniť v bežných nákladoch, ale často to nestačí...

A to je situácia, kedy príspevok na pomôcku pre dieťa vyrieši veľa. Často aj malou pomocou môžeme radikálne meniť kvalitu života detí a ich príbuzných...A to ma teší!

Alena Synková, riaditeľka Detského fondu Slovenskej republiky