Sponzorvaný hosting od WebSupport.sk

PODARILO SA OTVÁRAME VLASTNÝ PRIESTOR PRE MIXKLUB A MIXÁČIK

26.10.2012

Detský fond Slovenskej republiky s podporou partnerov kúpil priestory pre projekty MIXklub - nízkoprahové centrum pre deti a mladých ľudí a MIXáčik - nízkoprahové rodinné centrum v bratislavskej Vrakuni v tzv. Pentagóne. Ich kúpou sa vyriešil dlhodobý problém s priestormi a vytvorili sa podmienky pre kvalitnú sociálnu prácu v tejto komunite.

Detský fond Slovenskej republiky pracuje v lokalite Bratislava – Vrakuňa pri tzv. Pentagone od roku 1998 a je doteraz jedinou organizáciou, ktorá tu ponúka sociálne služby deťom a mladým ľuďom. Na začiatku to bola terénna sociálna práca a postupne sa vybudovali MIXklub a MIXáčik.

Koncom roka 2011 sme boli nútení sa po 8 rokoch vysťahovať z priestorov, ktoré nám Miestny úrad Vrakuňa prenajímal. Miestny úrad Vrakuňa nám ponúkol iné priestory za nevýhodných a pre nás likvidačných podmienok.

Po pretrvávajúcich problémoch s priestormi pre projekty MIXklub a MIXáčik, sa nám naskytla možnosť zakúpiť vlastné priestory, priamo v tzv. Pentagóne, kde väčšina detí a mladých ľudí s ktorými pracujeme býva. Na kúpu priestorov sme si podali projekt v Nadácii Pontis. Nadácia Pontis vyhodnotila projekt ako dôležitý a rozhodla sa ho podporiť v rámci Charitatívneho programu denníka Nový Čas a Nadácie Pontis Srdce pre deti. Chýbajúcu časť prostriedkov sme museli získať z iných zdrojov. Veľmi výrazne nám pri tom pomohla spoločnosť GlaxoSmithKline, kde sa do podpory zapojila firma aj zamestnanci, ďalej Corinex a ďalší individuálni darcovia. Zvyšné chýbajúce prostriedky sme doložili zo železnej rezervy Detského fondu.

Právnická kancelária Allen&Overy, nám zabezpečila bezplatne všetky právne služby spojené s kúpou priestorov. Aby sme ako organizácia lepšie zvládli túto kúpu, zbierka na kúpu priestorov ešte stále trvá aj prostredníctvom Nadácie Pontis - projektu Dobrá krajina.

MIXklub je nízkoprahové centrum pre deti a mladých ľudí od 6 do 18 rokov, ktorí žijú hlavne v rizikovom a sociálne znevýhodnenom prostredí. Bol založený v roku 2004. MIXklub je pre tieto deti jedinou alternatívou k ulici. Deťom, mladým ľuďom a tiež ich rodičom poskytuje informačný servis, krízovú intervenciu, dlhodobé poradenstvo v záťažových situáciách, kombinované so vzdelávacími a voľno časovými aktivitami.

Nízkoprahosť znamená maximálnu dostupnosť služieb (dobrovoľne, bez registrácie, poplatkov, bez obmedzenia rasy, pohlavia, národnosti, viery, v prirodzenom prostredí).

MIXáčik je nízkoprahové rodinné centrum, ktoré od roku 2007 poskytuje služby deťom mladším ako 6 rokov a ich rodičom. Jeho aktivity sú zamerané na zlepšovanie motorických, jazykových a komunikačných zručností a zlepšovanie ich kreativity. Realizuje tiež predškolskú prípravu. Rodičia môžu využívať odbornú pomoc a sociálne poradenstvo.

Čo robí naše aktivity v MIXklube a MIXáčiku výnimočné? Reagujeme na skutočné potreby detí a mladých ľudí priamo tam, kde žijú, ak tam nebudeme tieto deti a mladí ľudia budú na ulici. Podporujeme ich záujem o vzdelanie, realizujeme prevenciu sociálno - patologických javov, pomáhame im nebyť vylúčení zo spoločnosti, pomáhame im riešiť ich problémy, prostredníctvom nás, majú často krát jedinú možnosť, vidieť svet mimo svojej komunity. Našou prácou chránime tiež zvyšok komunity.

Podľa našej štatistiky v roku 2011 sme pracovali s 60 deťmi do 6 rokov, 150 deťmi a mladými ľuďmi od 6 do 18 rokov, 92 rodičmi a inými príbuznými. Jedno stretnutie