Sponzorvaný hosting od WebSupport.sk

Aby deti nezomierali - Bezpečne do školy, bezpečne zo školy - Tlačová správa

03.11.2008

Bratislava, 3.11.2008 Detský fond Slovenskej republiky pokračuje v kampani Aby deti nezomierali, zameranej na zníženie úrazov detí.
Pri dopravných nehodách zahynie každý týždeň jedno dieťa. Cieľom jesennej kampane je zvýšiť bezpečnosť tých najmenších na ceste do školy a zo školy, zvýšením ich viditeľnosti na ceste a zvýšením ich informovanosti. Deti je potrebné na ceste zvlášť chrániť, nakoľko pre svoj psychický a fyzický vývoj nie sú často schopné správne reagovať na riziká, ktoré sa v doprave vyskytujú.

Úraz každodenne najviac ohrozuje naše zdravie a našu existenciu, bez ohľadu na vek, bez ohľadu na to či študujeme, či pracujeme, cestujeme alebo sme doma. Väčšine úrazov je možné predchádzať – nie sú spôsobené ani nešťastnou náhodou, ani niečím čo nemôžeme ovplyvniť.

Je toho veľa, čo môžeme urobiť, aby náš život a život tých o ktorých sa staráme, bol bezpečnejší. Napr. tým, že sa budeme zaujímať ako k úrazom dochádza, ako sa pred nimi chrániť a ako sa bezpečne správať v každodennom živote.

Na Slovensku pri dopravných nehodách zahynie každý týždeň 11 ľudí, z toho minimálne jedno dieťa alebo mladý človek do 19 rokov. V r. 2006 zahynulo na slovenských cestách 63 detí a mladých ľudí do 19 rokov (ŠÚ SR). Ďalšie množstvo detí síce prežilo, ale s rôznou mierou trvalého postihnutia. Nehoda pritom zasiahne celé rodiny a často aj úplne zmení život zainteresovaných.

Dôležitým momentom, ktorý môže rozhodnúť o bezpečnosti dieťaťa na ceste je jeho viditeľnosť. Každá sekunda medzi zaregistrovaním dieťaťa na ceste a zareagovaním vodiča môže byť tou rozhodujúcou. Preto sa Detský fond rozhodol poukázať aj na to, že pestrým oblečením a používaním reflexných predmetov je možné zvýšiť bezpečnosť dieťaťa na ceste.

V prvý deň po jesenných prázdninách 3.11. 90.000 detí na celom Slovensku dostane reflexného smajlíka a reflexné pásky. Pripnutím smajlíka pomocou skoby na školskú tašku, na ruksak, na šaty, prípadne na bicykel sa môže zvýšiť viditeľnosť, a tým aj bezpečnosť na ceste. Spolu s reflexnými predmetmi sa budú rozdávať aj informačné materiály – farebné leporelá s radami pre lepšie zvládanie rizík na ceste. Vydaný informačný materiál má poskytnúť deťom s pomocou učiteľov a rodičov niekoľko rád ako sa správať na ceste, ako sa vyhnúť rizikám a čo urobiť, aby sa deti cítili bezpečnejšie pri ceste do a zo školy. Informačný materiál zahŕňa viaceré situácie, s ktorými sa dieťa stretáva na ceste, a pri ktorých dochádza najčastejšie k úrazom. Niektoré obrázky nie sú domaľované a deti ich môžu dokončiť podľa svojej predstavy. Informačný materiál môžu využiť aj učitelia na hodinách pri dopravnej výchove.

Smajlíkov, reflexné pásky a informačné materiály budú rozdávať učitelia na školách prvákom (54.000) a na uliciach policajné hliadky, pri vybraných priechodoch pre chodcov. Rozdávanie je organizované v spolupráci s MŠ SR a s Policajným zborom SR.

Aby sa úraz nestal, je potrebné sa s deťmi nie len rozprávať, vysvetľovať im nebezpečia, ktoré ohrozujú ich zdravie a životy, ale vytvárať tiež podmienky organizačné, technické, legislatívne a ďalšie, aby sa predchádzalo situáciám, ktoré sú príčinou úrazov detí.

Organizátor projektu je Detský fond Slovenskej republiky. Spoluorganizátori projektu sú Ministerstvo školstva SR a Policajný zbor SR. Partneri projektu sú: ČSOB Finančná skupina, AAA Auto, Rádio Expres, Slovenská tlačová agentúra SITA, Borgis advertising.

Povedali k projektu Aby deti nezomierali – Bezpečne do školy. Bezpečne zo školy.:

Ing. Alena Synková, CSc., riaditeľka Detského fondu Slovenskej republiky: „Pri organizovaní tejto kampane som sa inšpirovala vo Fínsku, kde reflexné predmety najrôznejších tvarov a farieb nosia zavesené na taškách deti, tínedžeri, ale aj starší ľudia. Človek nikdy nevie, čo mu v hustej premávke, prípadne pri zníženej viditeľnosti môže zachrániť život alebo zdravie. Bola by som rada, keby sa tento fenomén ujal aj na Slovensku, a aby sa aj Slovensko zaradilo svojou nízkou úrazovosťou k škandinávskym krajinám.“

Gen. JUDr. Ján Packa, prezident policajného zboru : „Policajný zbor kladne hodnotí všetky aktivity smerujúce k eliminácii úrazovosti na našich cestách. O to viac, ak tieto zapadajú do rámca systémových opatrení realizovaných v podmienkach Policajného zboru v danej oblasti, ako je tomu v tomto prípade."

Ministerstvo školstva SR: „Ministerstvo školstva zabezpečuje systematickú výchovu a vzdelávanie žiakov základných škôl zamerané na zvyšovanie bezpečnosti na pozemných komunikáciách prostredníctvom vzdelávacích programov. Zároveň však vysoko oceňujeme aktivity rôznych občianskych združení, ale aj podnikateľských subjektov, ktoré sa snažia rôznymi formami prispieť k zvyšovaniu bezpečnosti našich detí a mládeže na cestách.
Kampaň Detského fondu Slovenskej republiky „Aby deti nezomierali“ je zameraná najmä na žiakov prvého ročníka základných škôl, ktorí sú najohrozenejšiu skupinou účastníkov cestnej premávky. Preto veríme, že aj táto kampaň prispeje k znižovaniu úrazovosti na našich cestách. To je aj dôvod, prečo sa Ministerstvo školstva SR do kampane Detského fondu Slovenskej republiky zapojilo a svojím podielom prispelo k jej úspešnému priebehu.“

Tereza Molnár Copláková, riaditeľka Public Relations, ČSOB Finančná skupina: „ČSOB Finančná skupina sa téme bezpečnosti detí na cestách venuje dlhodobejšie, preto sme neváhali ani s podporou projektu Aby deti nezomierali. Oslovila nás práve myšlienka zviditeľnenia detí na ceste prostredníctvom reflexných predmetov, vďaka čomu veríme, že sa zníži počet úrazov spôsobených dopravnými nehodami. Na bezpečnosť detí na cestách bola zameraná aj kampaň Dieťa v aute, ktorú ČSOB FS spustila v októbri. Ktokoľvek si mohol vytvoriť vlastnú detskú autonálepku a jej nalepením upozorniť na prítomnosť dieťaťa v aute.“

Ing. Alena Synková,CSc.
riaditeľka