Sponzorvaný hosting od WebSupport.sk

Projekt pre rodiny s hyperaktívnymi deťmi úspešne pokračuje

16.03.2011

Už tretí rok poskytujeme rodinám s hyperaktívnymi deťmi, ktoré majú poruchy pozornosti, správania alebo iné trápenia (problém s disciplínou, začlenením do kolektívu, udržaním kamarátov, emočné problémy, ako agresivita, výbušnosť,...) komplexnú podporu. Zapojené rodiny sa stále viac učia využívať túto podporu pre seba a čerpať z nej.

Okrem už osvedčených spôsobov pomoci, akými sú individuálne poradenstvo rodičom, deťom, práca s rodinou, skupinové detské aj rodičovské stretnutia, sme opäť zorganizovali popoludnie pre celé rodiny, ktoré malo veľký úspech. Vyplnené bolo hrami a príjemnými aktivitami, pri ktorých členovia rodiny spolupracovali a komunikovali medzi sebou, zažili spolu niečo príjemné. Posilnení týmto pozitívnym zážitkom opäť dokážu lepšie zvládať každodenné náročné situácie.

Pre mnohých rodičov je veľkou úľavou a pomocou už to, že vidia aj iné rodiny zápasiť s podobnými ťažkosťami. Veľa z nich má totiž pocity viny, hľadajú chybu v sebe, vo vlastných výchovných zlyhaniach. Toto je podporené aj veľmi častou kritikou z okolia, zo strany školy, širšej rodiny a pod. „Máte nevychované dieťa, robte s ním niečo!“ je veta, s ktorou sú konfrontovaní veľmi často. Málokto im ale poradí, a aj pomôže, naozaj niečo zmysluplné urobiť.

Našou snahou je sprostredkovať týmto rodinám pozitívne stránky ich dieťaťa, naučiť ich lepšie mu rozumieť, tráviť spolu príjemný čas. Podporuje to ozdravenie vzájomných vzťahov, často poznačených konfliktami a napätím.

Na poslednom popoludní bolo veľmi cítiť takéto pozitívne naladenie detí aj rodičov, ktoré je pre nich vzácne.

Najbližšie v apríli chystáme pre tieto rodiny celý víkend v prírode, zameraný opäť na spoločné príjemné zážitky, podporu spolupráce aj komunikácie v rodinách a tiež diskusiu s rodičmi o rôznych témach ohľadom výchovného prístupu a podpory svojho dieťaťa. Veríme, že rodinám opäť sprostredkujeme skúsenosť, ktorá ich pozitívne nabije do ďalších dní.