Sponzorvaný hosting od WebSupport.sk

Prečo je pomoc Konta Bariéry taká dôležitá?

22.02.2010

Každé dieťa so zdravotným postihnutím by malo mať kompenzačné pomôcky aké k svojmu životu potrebuje. Konto Bariéry sa už 16 rokov snaží prispieť k lepšiemu a kvalitnejšiemu životu detí so zdravotným postihnutím na Slovensku. Vďaka príspevkom na kompenzačné pomôcky sa mnohé deti so zdravotným postihnutím môžu dostať medzi kamarátov, vzdelávať sa, v rámci svojich možností športovať, rodičia ich môžu lepšie udržiavať v čistote a deti môžu jednoducho dôstojnejšie žiť.

Kedy v akých prípadoch Konto Bariéry prispieva? Aké žiadosti k nám prichádzajú?

„…žiadam Konto Bariéry o finančný príspevok na kúpu elektrického invalidného vozíka pre môjho syna Dominika (15 r.). V spoločnej domácnosti žijeme piati. Ja, manželka a traja synovia. Naša finančná situácia nie je ľahká nakoľko náš syn sa narodil telesne postihnutý a skoro všetky finančné prostriedky idú na lieky a operácie. Podstúpil už desať operácií dolných končatín. Od minulého roka som nezamestnaný. Na doplatenie vozíka potrebujeme ešte čiastku 932 €…“ (Konto Bariéry prispelo 774 €)

„…príspevok žiadam na mechanický vozík pre syna Martina, má 12 rokov. Pred štyrmi rokmi prišiel pri dopravnej nehode o obe nohy. Okrem Martina mám dcéru. Som vdova, manžel zomrel pred dvoma mesiacmi…“(Konto Bariéry prispelo 960 €)

„…obraciam sa na Vás o pomoc pri dofinancovaní stropného zdvíhacieho zariadenia. Máme 11 ročného chlapčeka, ktorý je od narodenia ťažko postihnutý. Bol oživovaný a záverečná diagnóza znela – detská mozgová obrna. V jedenástich rokoch nechodí, nevie loziť, ani sa samostatne pretočiť na posteli, ani nesedí. Je ležiaci a čo je najhoršie, ani nevidí. Syn nerozpráva – má narušenú schopnosť dorozumievania. Vyžaduje sústavnú 24 hodinovú starostlivosť. Máme ešte dve deti. Naša finančná situácia nie je dobrá a najhoršie je vtedy, keď potrebuje syn špeciálnu zdravotnú pomôcku, ktoré sú veľmi drahé. Tento problém nastal aj teraz. Maťko je už veľký a ťažký a ja ho sama nevládzem dvíhať. Bolo nám schválené stropné zdvíhacie zariadenie, ktoré pomáha pri presúvaní po byte, pri kúpaní, pri nakladaní na rehabilitačný kočík. Potrebujeme doplatiť 576,64 €. Chcela by som požiadať Konto Bariéry o podanie pomocnej ruky…“(Konto Bariéry prispelo 461 €)

„…Obraciam sa na Vás s prosbou o prenosný inhalátor pre moju ťažko chorú dcéru Magdalénku. Od narodenia trpí cystickou fibrózou. Dcéra je hudobne i výtvarne nadaná. Navštevuje v poobedňajších hodinách ZUŠ. Potrebuje inhalovať aj v ZUŠ. To je možné len s prenosným inhalátorom..“.( Konto Bariéry prispelo 268,87 €)

Konto Bariéry Detského fondu Slovenskej republiky v r. 2009 pomohlo príspevkami na kompenzačné pomôcky celkovou čiastkou 32.943,72 € (992.462,51 Sk). V r. 2009 to boli hlavne príspevky na pomôcky ako špeciálne vozíky a kočíky a rôzne doplnky ku kočíkom, schodiskové plošiny, schodiskové sedačky, závesné stropné systémy, inhalátory a iné. Všetky príspevky sú uvedené na www.dfsr.sk.

Prečo je pomoc Konta Bariéry dôležitá?

Rodiny so zdravotne postihnutým členom a zvlášť, keď je to dieťa s postihnutím, majú okrem bežných výdavkov zvýšené výdavky súvisiace s postihnutím dieťaťa. Súčasťou týchto výdavkov sú aj výdavky na kompenzačné pomôcky, ktoré umožňujú, aby dieťa vzhľadom na svoj postih mohlo dôstojne žiť. Často ide o rodiny, kde jeden rodič sa celodenne stará o postihnuté dieťa a pracuje len jeden rodič, v mnohých prípadoch len za minimálnu mzdu, alebo je nezamestnaný. Mnohými žiadateľmi o príspevok na pomôcku sú samé matky, keď partner neuniesol situáciu s postihnutým dieťaťom a odišiel od rodiny. Pre tieto rodiny, nákup kompenzačných pomôcok často predstavuje neprekonateľný náklad. Aj keď na mnohé pomôcky prispievajú zdravotné poisťovne, alebo Úrady práce sociálnych vecí a rodiny, často aj doplatok na pomôcku predstavuje pre rodičov sumu, ktorú nedokážu našetriť a dieťa zostane bez potrebnej pomôcky. V týchto situáciách pomáha Konto Bariéry.

Oblasti pomoci deťom so zdravotným postihnutím sa venujeme 16 rokov a vieme veľmi efektívne prispieť na pomôcky tam, kde to situácia vyžaduje. Spolupracujeme s týmom odborníkov, ktorí zo svojej praxe poznajú problematiku detí so zdravotným postihnutím, vieme na čo majú deti nárok zo zdravotnej poisťovne, resp. z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny a z Konta Bariéry dopĺňame chýbajúce prostriedky na pomôcky. Forma príspevku je, že uhrádzame priamo faktúry, (neposkytujeme finančné prostriedky) dodávateľom pomôcok v schválenej výške. Príspevok z Konta Bariéry môže pomôcť aj v situáciách, keď nezmyselnosť zákona (v určitom konkrétnom prípade) neumožňuje získať príspevok na pomôcku od štátu, rodina na ňu nemá a dieťa ju nevyhnutne potrebuje.

Konto Bariéry znamená často pre rodinu aj psychickú podporu v ich zložitom a často bezvýchodiskovom fungovaní s postihnutým členom a znamená povzbudenie do ďalšej starostlivosti o dieťa.

Konto Bariéry je zabehnutý, vysoko efektívny a cielený projekt priamej pomoci deťom so zdravotným postihnutím. Je jedným z kľúčových projektov Detského fondu Slovenskej republiky, existuje od roku 1993 a na základe žiadostí priamo prispieva na kompenzačné pomôcky deťom so zdravotným postihnutím. Počas svojej existencie Konto Bariéry prispelo na pomôcky celkovou čiastkou 431.351,22 € (12.994.886,85 Sk). Konto Bariéry je verejná zbierka povolená a pravidelne aj zúčtovaná Ministerstvom vnútra SR. Prostriedky Konta Bariéry sú tvorené jednorazovými darmi a pravidelnými príspevkami zo mzdy darcov. Všetky darované prostriedky sú použité výlučne na prispievanie na pomôcky.
Ďalšie informácie ohľadne aktivít Detského fondu Slovenskej republiky a Konta Bariéry sú na www.dfsr.sk, alebo na adrese: Detský fond Slovenskej republiky, Západná 2, 821 02 Bratislava.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú pomáhať.

Ing. Alena Synková, CSc., riaditeľka, Detský fond Slovenskej republiky