Sponzorvaný hosting od WebSupport.sk

Aby deti nezomierali - Bezpečne do školy, bezpečne zo školy - Tlačová správa

05.11.2009

Bezpečne do školy, bezpečne zo školy

Tlačová správa

Bratislava, 5.11.2009. Detský fond Slovenskej republiky pokračuje v úspešnej kampani Aby deti nezomierali, zameranej na zníženie úrazov detí. Dopravné úrazy predstavujú 40% smrteľných úrazov detí. Deti od 5 do 9 rokov predstavujú druhú najrizikovejšiu skupinu chodcov – zapríčinili 180 nehôd. V roku 2008 pri dopravných nehodách zomrelo 28 detí. Cieľom jesennej kampane je už druhý rok zvýšiť bezpečnosť detí na ceste do školy a zo školy, zvýšením ich informovanosti a viditeľnosti na ceste. Súčasťou je aj informačná kampaň zameraná na dospelých.

Aby sme predišli úrazu, je potrebné naučiť deti správať sa na ceste bezpečne a súčasne, vytvárať pre deti bezpečné prostredie. Jedno bez druhého nefunguje.
V roku 2008 bolo na Slovensku 926 nehôd zavinených chodcom, z toho 267 nehôd bolo zavinených deťmi. Deti od 5 do 9 rokov predstavujú druhú najrizikovejšiu skupinu chodcov – zapríčinili 180 nehôd. V roku 2008 pri dopravných nehodách celkovo zomrelo 28 detí (PZ SR 2008).
Hrozbou pre chodcov a hlavne pre deti sú vodiči motorových vozidiel, ktorí svojou neohľaduplnosťou, slabou predvídavosťou, agresivitou a hazardným spôsobom jazdy majú na nehodách veľký podiel viny.

Dôležitým momentom, ktorý môže rozhodnúť o bezpečnosti dieťaťa na ceste je jeho viditeľnosť. Každá sekunda medzi zaregistrovaním dieťaťa na ceste a zareagovaním vodiča môže byť tou rozhodujúcou. Pestrým oblečením a používaním reflexných predmetov je možné zvýšiť bezpečnosť dieťaťa na ceste.
Už druhý rok, 5. novembra, 80.000 detí na celom Slovensku dostane reflexného smajlíka. Spolu s reflexnými predmetmi sa budú deťom rozdávať aj informačné materiály pre lepšie zvládanie rizík na ceste. Informačný materiál zahŕňa viaceré situácie, s ktorými sa dieťa stretáva pri ceste do školy, a pri ktorých dochádza často k úrazom. Informačný materiál môžu využiť aj učitelia pri dopravnej výchove. Smajlíkov a informačné materiály budú rozdávať učitelia na školách prvákom (54.500 detí) a na uliciach pri vybraných priechodoch pre chodcov policajné hliadky (20.000 detí). Distribuovanie je organizované v spolupráci s MŠ SR a s Policajným zborom SR. Zvyšok materiálov sa bude rozdávať pri rôznych podporných aktivitách.
Súčasťou kampane sú aj letáky pre dospelých. Leták má formu listu napísaného dieťaťom a apeluje na opatrnosť vodičov.

Organizátor projektu je Detský fond Slovenskej republiky. Spoluorganizátori projektu sú Ministerstvo školstva SR a Policajný zbor SR. Partneri projektu sú: ČSOB Finančná skupina, AAA Auto, DHL, Rádio Expres, Slovenská tlačová agentúra SITA, Medias promotion, Borgis advertising a IDS Health Media Slovakia.

Povedali k projektu Aby deti nezomierali – Bezpečne do školy a zo školy.:

Ing. Alena Synková, CSc., riaditeľka Detského fondu Slovenskej republiky:
“Každý vodič, ak vidí pri ceste dieťa, by sa mal správať tak, akoby pri ceste bolo jeho vlastné dieťa. Rodičia by veľmi pozorne mali dieťa pripraviť, ako sa čo najbezpečnejšie správať na ceste . Verím, že aj projekt Aby deti nezomierali – Bezpečne do školy a zo školy, prispeje svojim zrniečkom k zníženiu úrazovosti detí.”

Tereza Molnár Copláková, riaditeľka Public Relations, ČSOB Finančná skupina:
“Vysoký počet nehôd detí na cestách nás presvedčil, že venovať sa tejto téme má naozaj význam. Aj preto už druhý rok spolupracujeme na projekte Aby deti nezomierali, a pomáhame tak znižovať toto alarmujúce číslo. K téme bezpečnosti detí na cestách sa snažíme pristupovať koncepčne, a preto naša podpora nekončí iba pri tomto projekte. V súvislosti s touto filozofiou poskytuje ČSOB Poisťovňa aj v tomto roku ku každému povinnému zmluvnému poisteniu motorových vozidiel úrazové poistenie detí do 15 rokov zadarmo.”

Ministerstvo školstva SR:
MŠ SR má v súčasnom období vytvorený komplexný systém na zvyšovanie bezpečnosti žiakov základných škôl v premávke na pozemných komunikáciách. Ide o vzdelávacie programy, súčasťou ktorých je dopravná výchova vo všetkých ročníkoch základných škôl, vzdelávanie pedagogických zamestnancov ZŠ v uvedenej oblasti a zabezpečenie praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách. MŠ SR je zároveň vyhlasovateľom detskej dopravnej súťaže „Na bicykli bezpečne“, ktorá sa organizuje pre žiakov ZŠ na celom území Slovenska.
MŠ SR si zároveň váži a vysoko oceňuje aktivity Detského fondu Slovenskej republiky v oblasti zvyšovanie bezpečnosti žiakov v premávke na pozemných komunikáciách. Veríme, že kampaň Aby deti nezomierali prispeje k zníženiu úrazovosti detí na našich cestách.

PZ SR:
“Policajný zbor kladne hodnotí všetky aktivity smerujúce k eliminácii úrazovosti na našich cestách. O to viac, ak tieto zapadajú do rámca systémových opatrení realizovaných v podmienkach Policajného zboru v danej oblasti, ako je tomu v tomto prípade.”