Sponzorvaný hosting od WebSupport.sk

Konto Bariéry pomáha…

26.02.2008

Konto Bariéry Detského fondu Slovenskej republiky prispieva nepretržite už 14 rokov na pomôcky deťom so zdravotným postihnutím.

A kedy, v akých konkrétnych situáciách Konto Bariéry prispieva? Ako príklad uvádzam niekoľko úryvkov zo žiadostí, ktoré na Konto Bariéry prišli:

…som matkou syna, ktorý trpí svalovou dystrofiou typu Duchenne. Je to progresívne svalové ochorenie, ktoré sa prejavuje ochabnutím svalov, čo má za následok stratu mobility…keď mal tri a pol roka dokázal ešte samostatne chodiť…dnes má osem a je na invalidnom vozíku….stoličkový výťah je potrebný pre nášho syna…nie sme schopní doplatiť sumu z vlastných zdrojov…

…som matka dvoch ťažko postihnutých 11-ročných detí, obraciam sa na Vás s prosbou o finančnú výpomoc…moje dve deti sú imobilné a pripútané na vozíky, preto potrebujeme pre nich zabezpečiť zdvíhaciu plošinu do paneláku…chýba doplatiť 12.761 Sk…

…dcéra má 19 rokov, nechodí nesedí nerozpráva…keďže v tomto veku váži 45 kg, potrebuje zdvíhacie zariadenie, ktoré by uľahčilo prácu pri jej prenášaní na lôžko, či do kúpeľne…obraciame sa na Vás so žiadosťou o doplatok 46.261 Sk…

Všetky tieto deti pomôcky dostali vďaka tým, ktorí prispeli na Konto Bariéry. Vo všetkých prípadoch sa jednalo o sociálne slabé rodiny, často len z jedným príjmom alebo žijúce len zo sociálnych dávok.

Celková pomoc Konta Bariéry do konca r. 2007 to je 352 detí so zdravotným postihnutím v rodinách a stovky detí v 161 zariadeniach, ktorým Konto Bariéry od svojho vzniku pomohlo príspevkom na pomôcky v celkovej hodnote 11.273.832 korún.

Dlhoročnými partnermi Konta Bariéry sú Istrobanka a Česká poisťovňa – Slovensko.

Aby sme mohli aj v budúcnosti v takýchto situáciách pomôcť potrebujeme partnerov, ktorí sa rozhodnú prispieť na účet Konta Bariéry a prostredníctvom nás pomôcť. Konto Bariéry je verejnou zbierkou a všetky peniaze, ktoré prídu na tento účet sú použité len na prispievanie na pomôcky. Pomôcť je možné jednorázovo alebo pravidelne prostredníctvom čísla účtu Konta Bariéry 10073-216020/4900 v Istrobanke. Staňte sa členmi rodiny Konta Bariéry a pomôžte nám pomáhať.

Podporiť je možné aj celkovú činnosť Detského fondu Slovenskej republiky poukázaním 2%zo zaplatenej dane.

Za Vašu pomoc ďakujem

Alena Synková