Sponzorvaný hosting od WebSupport.sk

V roku 2015 Konto Bariéry prispelo žiadateľom na pomôcky sumou 48.419,75 €

15.01.2016

V roku 2015 sme z Konta Bariéry pomohli 54-om deťom so zdravotným postihnutím a 3 zariadeniam, ktoré sa o takéto deti a mladých ľudí starajú. Na rôzne zdravotné kompenzačné pomôcky sme prispeli sumou 48.419,75 € . (zoznam príspevkov v roku 2015)

Do ďalšieho roka vstupuje Konto Bariéry s niekoľkými zmenami. Je pre nás veľkým ocenením, že Správnu radu, ktorá pravidelne posudzuje jednotlivé žiadosti o pomoc a rozhoduje o príspevkoch, posilní prednosta Kliniky detskej neurológie DFNsP v Bratislave Doc. MUDr. Pavol Sýkora, PhD. Novou predsedníčkou Správnej rady bude bývalá dlhoročná riaditeľka DF SR Ing. Alena Synková, CSc.

22 rokov nepretržitej pomoci deťom a mladým ľuďom so zdravotným postihnutím a približne 630-tisíc eur rozdelených na príspevky na nákup kompenzačných pomôcok, ktoré pomáhajú uľahčiť život stovkám rodín po celom Slovensku. Aj to je Konto Bariéry, ktoré už dlhé roky patrí medzi najdôležitejšie projekty Detského fondu Slovenskej republiky.

Pomáhať deťom a ich rodinám prekonávať úplne zbytočné, no niekedy o to väčšie bariéry, môžeme nielen vďaka našim partnerom (hlavne ČSOB Bratislava Marathon, ČSOB Nadácia, Nadácia Televízie Markíza, Prvá stavebná sporiteľňa...), ale aj vďaka mnohým individuálnym prispievateľom. Srdečne ďakujeme za každý jeden dar, a sme hrdí na to, že všetky príspevky, ktoré takto dostaneme, do posledného centu rozdeľujeme rodinám, ktoré sú často vo veľmi ťažkej situácii a žiadajú nás o pomoc.

Pomáhať deťom a mladým ľuďom so zdravotným postihnutím môžete spolu s nami aj v roku 2016, a to hneď niekoľkými spôsobmi: - môžete jednorazovo alebo aj pravidelne prispievať priamo na účet verejnej zbierky - SK35 7500 0000 0040 2084 0312 - alebo prostredníctvom darcovskej SMS, a to tak, že na číslo 877 pošlete SMS v tvare DMS BARIERY v hodnote 2 €, z ktorej na Konto Bariéry poputuje 96 % (1,92 €). Ak chcete prispievať pravidelne, stačí na číslo 877 poslať SMS v tvare DMS START BARIERY, čím si aktivujete mesačné automatické posielanie darcovských SMS (každá v hodnote 2 €, z čoho 96 % (1,92 €). Ak by ste toto prispievanie chceli ukončiť, stačí poslať na číslo 877 sms v tvare: DMS STOP BARIERY.