Sponzorvaný hosting od WebSupport.sk

Podpora a rast v MIXklube a MIXáčiku

30.11.2015

Projekt Podpora a rast v MIXklube a MIXáčiku bol podporený sumou 4.997,97 EUR z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu Podpora a rast v MIXklube a MIXáčiku je posilnenie zraniteľných skupín.

www.eeagrants.org
www.osf.sk
www.eeango.sk