Sponzorvaný hosting od WebSupport.sk

„Ako sa otvárať komunite v mestskom gete?”

25.11.2015

Detský fond Slovenskej republiky pôsobí v bratislavskej Vrakuni, pri tzv. Pentagone, už 17 rokov. Prišli sme najmä za deťmi a mladými ľuďmi, ktorí väčšinu svojho voľného času trávili bezcieľne na ulici. Čoraz viac sme si však uvedomovali, že ich problémy a naša práca sa nekončia za múrmi našich centier, ale že práve tam sa začínajú, a že je potreba pracovať s celou miestnou komunitou. Nielen s deťmi, mladými ľuďmi a ich rodinami, ale aj so susedmi, samosprávou, školami, ďalšími organizáciami a inštitúciami pôsobiacimi v tejto lokalite.

Príručka „Ako sa otvárať komunite v mestskom gete?“ je súčasťou projektu Pentagon Inak, ktorý sme mohli realizovať vďaka podpore Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny.

Vytvorili sme priestor na zmapovanie a výmenu skúseností v oblasti práce s komunitou, pozvali sme ľudí z rôznych miest a odborníkov z viacerých oblastí. Všetci priniesli množstvo nových a zaujímavých pohľadov, informácií a príbehov. Pridali sme k nim aj naše úvahy a skúsenosti, a výsledkom je táto príručka, ktorá je určená všetkým nám, ktorí pôsobíme v komunitách s getom, pre každého, kto s touto témou koketuje či zápasí. Veríme, že poslúži ako dobrá a užitočná inšpirácia. Príručku si môžete stiahnuť vo verzii na prezeranie i verzii na tlač. A nájdete ju na našej stránke aj v časti „Publikácie na stiahnutie“.

Detský fond Slovenskej republiky v partnerstve s Českou asociáciou streetwork vytvoril projekt Pentagon Inak, ktorý sme mohli realizovať vďaka podpore Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny.

Súčasťou projektu Pentagon Inak je príručka a workshop z názvom „Ako sa otvárať komunite v mestskom gete?”, komunitné vzdelávania “Čo môžeme spolu urobiť?”, “Obývačku na ulici”, akcia, ktorá bola priamo na ulici, a kontaktovala priamo obyvateľov komunity, “Upracme si” aktivita, z ktorej vzniklo pravidelné upratovanie okolia, “Pentagonské noviny” a výstavu fotografii “Včera a Dnes” , ktoré ponúkali pohľad, že radosť, pohoda, rozvoj a rast sú prítomné i v prostredí, ktoré je často démonizované a spájané predovšetkým s negatívnymi informáciami.