2 percentá dane

27.01.2015

Na základe Zákona o daniach z príjmov č. 595/2003 sa každý daňovník, či už je to zamestnanec, fyzická alebo právnická osoba, môže rozhodnúť, ktorej humanitnej organizácii, uvedenej v centrálnom zozname prijímateľov, zverejnenom Notárskou komorou SR (zoznam je dostupný na www.rozhodni.sk), daruje 2% zo svojich daní, uhradených za rok 2014. Nepredstavuje to žiaden výdaj navyše a daňový úrad garantuje ochranu osobných údajov.

Detský fond Slovenskej republiky je občianske združenie, ktoré realizáciou konkrétnych aktivít chráni práva dieťaťa. Pomáha deťom so zdravotným postihnutím prispievaním na kompenzačné pomôcky (Konto Bariéry), pomáha sociálne ohrozeným deťom a mladým ľuďom (Mixklub – nízkoprahové zariadenie pre deti a MIXáčik – nízkoprahové rodinné centrum, obidve v bratislavskej Vrakuni), organizuje skupinovú prácu s deťmi a ich rodičmi, atď. (viac o aktivitách na www.dfsr.sk).

Ako na to?

Zamestnanec, ktorý do 15.2.2015 požiada svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň:

Právnická a fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie:

  • v daňovom priznaní v časti „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov“ sú uvedené kolonky na poukázanie 2%, do ktorých v prípade podpory Detského fondu Slovenskej republiky uvedie údaje o organizácii:
IČO: 00679755
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: Detský fond Slovenskej republiky
Sídlo: Stavbárska 38, 821 07 Bratislava
  • doručí (zašle poštou, podá osobne) daňové priznanie svojmu daňovému úradu (právnická osoba podľa sídla, fyzická osoba podľa trvalého pobytu) do 31.3.2015 a zaplatí celú daň.

Viac informácií aj na rozhodni.sk.

Daňový úrad je povinný do 90 dní previesť príslušnú sumu určenému príjemcovi – humanitnej organizácii a to so zachovaním anonymity údajov darcu.

Ďakujeme za Vašu dôveru, vďaka ktorej sme mohli realizovať naše aktivity.

Použitie 2% dane prijatých v roku 2013

Použitie 2% dane prijatých v roku 2012 - OV 100/2013

Použitie 2% dane prijatých v roku 2011 - OV 100/2013

Použitie 2% dane prijatých v roku 2010 - OV 103/2012

Použitie zostatku 2% dane prijatých v roku 2009 - OV 101C/2011, strana 59 - 60

Použitie 2% dane prijatých v roku 2008 – OV 96/A/2010, strana 205

Použitie 2% dane prijatých v roku 2007 – OV 085A/2009, strana 212

Použitie 2% dane prijatých v roku 2006 – OV 92A/2008, strana 100

Použitie 2% dane prijatých v roku 2005 – OV 10A/2007, strana 123

Použitie 2% dane prijatých v roku 2004 – OV 20A/2006, strana 160