Sponzorvaný hosting od WebSupport.sk

2 percentá dane

27.01.2015

ĎAKUJEME, že svojimi 2% z dane pomáhate projektom, ktoré naozaj pomáhajú

Zákon o daniach z príjmov dáva každému, kto platí dane (z amestnanec, fyzická aj právnická osoba) možnosť poukázať časť z tejto sumy niektorej z organizácií , ktoré sú uvedené v centrálnom zozname prijímateľov (zverejňuje ho Notárska komora SR a je dostupný napr. aj na www.rozhodni.sk, kde tiež nájdete úplne všetky informácie).
Máte teda možnosť sami rozhodnúť o tom, ako budú použité Vaše peniaze – pomôžte dobrej veci a venujte 2% (resp. 1% alebo 3%) zo svojich daní uhradených za rok 2015. Nestojí Vás to nič navyše a daňový úrad garantuje ochranu Vašich osobných údajov.

Poznáte nás aj našu prácu. Už viac ako 25 rokov zlepšujeme život detí na Slovensku a Vaše 2% z dane nám v tom veľmi pomáhajú. DETSKÝ FOND SLOVENSKEJ REPUBLIKY je občianske združenie, ktoré vzniklo 12. mája 1990 a odvtedy mnohými konkrétnymi aktivitami chráni práva dieťaťa. V súčasnosti pomáhame hlavne deťom so zdravotným postihnutím prispievaním na kompenzačné pomôcky - Konto Bariéry; pomáhame sociálne ohrozeným skupinám - MIXklub – nízkoprahové centrum pre deti a MIXáčik - nízkoprahové rodinné centrum; organizujeme aktivity na pomoc rodinám s deťmi s poruchami pozornosti, hyperaktivitou (ADHD) a s poruchami správania - Hyperaktívne deti v rodine. Vďaka našim partnerom sme doteraz mohli zlepšiť život tisíckam detí a ich rodinám po celom Slovensku. ĎAKUJEME, že spolu s nami pomáhate deťom.

Ako na to?

Zamestnanec, ktorý do 15.2.2016 požiada svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň:

Právnická a fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie:

  • v daňovom priznaní v časti „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov“ sú uvedené kolonky na poukázanie 2% (3%;1%), do ktorých v prípade podpory Detského fondu Slovenskej republiky uvedie údaje o organizácii:

IČO:

00679755

Právna forma:

občianske združenie

Obchodné meno:

Detský fond Slovenskej republiky

Sídlo:

Stavbárska 38, 821 07 Bratislava

  • doručí (zašle poštou, podá osobne) daňové priznanie svojmu daňovému úradu (právnická osoba podľa sídla, fyzická osoba podľa trvalého pobytu) do 31.3.2016 resp. do 30.6.2016 a zaplatí celú daň.