Sponzorvaný hosting od WebSupport.sk

2 percentá dane

07.02.2017

ĎAKUJEME, že svojimi 2% z dane pomáhate projektom, ktoré naozaj pomáhajú

Zákon o daniach z príjmov dáva každému, kto platí dane (zamestnanec, fyzická aj právnická osoba) možnosť poukázať časť z tejto sumy Vami zvolenej organizácií.  DF SR je uvedený v zozname prijímateľov na www.rozhodni.sk, kde tiež nájdete postup a všetky potrebné informácie. Nestojí Vás to nič navyše a daňový úrad garantuje ochranu Vašich osobných údajov.
Máte teda možnosť sami rozhodnúť o tom, ako budú použité Vaše peniaze – pomôžte dobrej veci a venujte 2% (resp. 1% alebo 3%) zo svojich daní uhradených za rok 2016 práve nám.

Poznáte nás aj našu prácu? DETSKÝ FOND SLOVENSKEJ REPUBLIKY je občianske združenie, ktoré vzniklo 12. mája 1990 a odvtedy už 26 rokov mnohými konkrétnymi aktivitami chráni práva dieťaťa a zlepšujeme život detí na Slovensku. V súčasnosti pomáhame hlavne deťom so zdravotným postihnutím prispievaním na kompenzačné pomôcky - Konto Bariéry; pomáhame sociálne ohrozeným skupinám - MIXklub – nízkoprahové centrum pre deti a MIXáčik - nízkoprahové rodinné centrum; organizujeme aktivity na pomoc rodinám s deťmi s poruchami pozornosti, hyperaktivitou (ADHD) a s poruchami správania - Hyperaktívne deti v rodine. Vďaka našim partnerom sme doteraz mohli zlepšiť život tisíckam detí a ich rodinám po celom Slovensku. Vaše 2% z dane nám v tom veľmi pomáhajú. ĎAKUJEME, že spolu s nami pomáhate deťom.

Ako na to?

Zamestnanec, ktorý do 15.2.2017 požiada svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň:

Právnická a fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie:

  • v daňovom priznaní v časti „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov“ sú uvedené kolonky na poukázanie 2% (3%;1%), do ktorých v prípade podpory Detského fondu Slovenskej republiky uvedie údaje o organizácii:

IČO:

00679755

Právna forma:

občianske združenie

Obchodné meno:

Detský fond Slovenskej republiky

Sídlo:

Stavbárska 38, 821 07 Bratislava

  • doručí (zašle poštou, podá osobne) daňové priznanie svojmu daňovému úradu (právnická osoba podľa sídla, fyzická osoba podľa trvalého pobytu) do 31.3.2017 resp. do 30.6.2017 a zaplatí celú daň.