Sponzorvaný hosting od WebSupport.sk

Orgány Detského fondu Slovenskej republiky

14.12.2010
Snem
členovia členská základňa DF SR
Predsedníctvo
predseda Matula Štefan
podpredsedníčka Feketeová Nadežda
členovia Arnold René
  Čurik Mikuláš
  Dendis Karol
  Haršányi Andrej
  Ježo Milan
  Král Martin
  Michalíková Simona
  Princ Peter
  Scherhaufer Roman
  Synková Alena
  Sýkora Adrian
  Weis Tomáš
  Ida Želinská
  Lívia Žudelová
Revízna komisia
predsedníčka Špičková Eva
  Nemečkayová Katarína
  Taranová Natália
Sekretariát
riaditeľka Kuišová Alena
ekonómka Krempaská Katarína
koordinátorka sociálnych projektov Brichtová Barbora
pomocná koordinátorka sociálnych projektov Pitková Ivana
Projekt hyperaktívne deti (ADHD) Štepita Matej
SPRÁVNA RADA KONTA BARIÉRY
predseda Ježo Milan
členovia Banghová Zuzana
  Bohunská Kamila
  Bušová Veronika
  Haršányi Andrej
  Koreň Ján
  Krempaská Katarína
  Matula Štefan
  Synková Alena
  Žudelová Lívia