Sponzorvaný hosting od WebSupport.sk

Orgány Detského fondu Slovenskej republiky

14.12.2010
Snem
členovia členská základňa DF SR
Predsedníctvo
predseda Matula Štefan
podpredsedníčka Feketeová Nadežda
členovia Antalová Henrieta
  Arnold René
  Čurik Mikuláš
  Haršányi Andrej
  Koreňová Katarína
  Kuišová Alena
  Miksová Katarína
  Pirošíková Marica
  Sisková Miroslava
  Synková Alena
  Synková Romana
  Sýkora Adrian
  Špičková Eva
  Vojtech František
  Weis Tomáš
  Žudelová Lívia
Revízna komisia
predsedníčka Špičková Eva
  Žudelová Lívia
 
Sekretariát
riaditeľka Kuišová Alena
ekonómka Rutzká Daniela
koordinátorka sociálnych projektov Brichtová Barbora
pomocná koordinátorka sociálnych projektov Pitková Ivana
Projekt hyperaktívne deti (ADHD) Štepita Matej
SPRÁVNA RADA KONTA BARIÉRY
predsedníčka Ing. Synková Alena, CSc.
členovia Čamajová Iveta
  Ing. Haršányi Andrej
  MUDr. Koreň Ján
  PhDr. Kuišová Alena
  PhDr. Matula Štefan, PhD.
  Doc. MUDr. Sýkora Pavol, PhD.