Sponzorvaný hosting od WebSupport.sk

Orgány Detského fondu Slovenskej republiky

17.06.2016
Snem
členovia členská základňa DF SR
Predsedníctvo
predsedníčka Nadežda Feketeová
členovia Antalová Henrieta
  Arnold René
  Koreňová Katarína
  Kuišová Alena
  Mesároš Marián
  Poláková Svetlana
  Synková Alena
  Vojtech František
  Weis Tomáš
Revízna komisia
predsedníčka Špičková Eva
  Žudelová Lívia
 
Sekretariát
riaditeľka Poláková Svetlana
ekonómka Rutzká Daniela
koordinátorka sociálnych projektov Brichtová Barbora
pomocná koordinátorka sociálnych projektov Pitková Ivana
Projekt hyperaktívne deti (ADHD) Hacaj Michal
SPRÁVNA RADA KONTA BARIÉRY
predsedníčka Ing. Synková Alena, CSc.
členovia Čamajová Iveta
  Ing. Haršányi Andrej
  MUDr. Koreň Ján
  PhDr. Kuišová Alena
  Ing. Poláková Svetlana