Sponzorvaný hosting od WebSupport.sk

Charta Detského fondu Slovenskej republiky

14.12.2010

Kto sme

 • Občianske združenie Detský fond Slovenskej republiky (DF SR) bolo založené dňa 12.5.1990 ako celoslovenská nezávislá mimovládna organizácia s cieľom ochraňovať práva dieťaťa a pomáhať pri vytváraní ideových, koncepčných a materiálnych podmienok zdravotnej, sociálnej, výchovnej a psychologickej starostlivosti o deti a mládež na Slovensku.
 • DF SR realizuje verejne prospešné projekty, nenahrádza však starostlivosť štátu o deti a mládež, pôsobí všade tam, kde štát z najrôznejších dôvodov pôsobiť nemôže.

Prečo sme

Pochopili sme, že:

 • existuje stupeň utrpenia, ktorý vyvoláva pocit rezignácie,
 • niektorí mlčia a my ich nemusíme počuť,
 • prirodzenou potrebou každého z nás je pomáhať,
 • potreba pomáhať je len zdanlivo v rozpore so svetom, v ktorom žijeme,
 • náš svet by mal byť vybudovaný aj na zásade rovnosti príležitostí.

Náš cieľ

 • Poukazovať na skupiny, ktoré si často samy nevedia pomôcť a potrebujú naše partnerstvo.
 • Pomáhať ohrozeným skupinám.
 • Spolupracovať s odbornou verejnosťou, prispievať k zlepšovaniu kvality jej práce s deťmi.
 • Oslovovať verejnosť, poukazovať na egoizmus, podnecovať v spoločnosti pocity spolupatričnosti, nahradzovať monológ dialógom. Viesť dialóg medzi ľudskosťou a ekonomickou racionalitou.
 • Pomôcť právnickým a fyzickým subjektom pri hľadaní cesty k morálnemu kreditu “dobrého občana”. Vychádzať z pozitívnych vlastností spoločnosti (chceme, nie musíme).
 • Presadzovať rovnosť práv všetkých bez zreteľa na vek, pohlavie, fyzický a duševný stav, vychádzajúc z Dohovoru o právach dieťaťa.
 • Profilovať DF SR ako silnú, transparentnú a dôveryhodnú organizáciu.