Sponzorvaný hosting od WebSupport.sk

Kontakt

15.12.2010
Adresa:
Detský fond Slovenskej republiky
Stavbárska 38
821 07 Bratislava
Slovenská republika
tel.:

e-mail:
www:
+421/2/43 63 43 54
+421/903 764 354
dfsr@dfsr.sk
www.dfsr.sk
Registračné číslo MV SR:
VVS/1-900/90-79
MHD trolejbusy:
78, 87, 201 a 202
Detail: