Sponzorvaný hosting od WebSupport.sk

Pentagon Inak - Pentagon Differently

13.10.2014

V bratislavskej Vrakuni v tzv. Pentagone a jeho okolí žijú deti, mladí ľudia a ich rodiny, ohrození nevhodným prostredím a sociálnym vylúčením, v nepriaznivej sociálnej situácii (chudoba, nezamestnanosť, kriminalita, drogy, sexbiznis, násilie). Projektom Pentagon Inak - prevenciou v MIXklube a v MIXáčiku u detí posilníme odolnosť voči vplyvom rizikového prostredia. Viac...

We found out that in the community of Bratislava – Vrakuna in the so called Pentagon, there are a lot of children and young people living in social poor conditions. Children, young people and their parents/relatives have to handle with basic living questions – accommodation, unemployment, and consequences that come out from their risky lifestyle – poverty, addiction, gambling, dealing of drugs, sex business work, and imprisonment. By project Pentagon differently - prevention in MIXklub and MIXacik we aim to reinforce hardiness of children and young people toward impacts of risky environment. More...

Ak sa chcete dozvedieť viac o aktivitách v MIXklube a v MIXáčiku a o projekte Pentagon Inak, prečítajte si naše Pentagonské noviny a sledujte aktuality na www.facebook.com/mixklub.