Sponzorvaný hosting od WebSupport.sk

Svetový kódex detských práv

15.12.2010
Všetky deti majú právo na starostlivosť a lásku Všetky deti sú si rovné Každé dieťa má právo na dostatok zdravej výživy
Každé dieťa má právo na vzdelanie Každé dieťa má právo na zdravotnú starostlivosť Každé dieťa má právo na hru a voľný čas
Deti nesmú pracovať Deti nesmú byť týrané Deti sa nesmú stať obeťou násilia a vojny
Deti nesmú byť sexuálne zneužívané Deti majú právo vyjadriť svoje názory Deti majú právo zvoliť si svoje vierovyznanie
Deti majú právo stretávať sa a združovať podľa vlastného výberu Deti majú právo na prístup k informáciám Zvláštnu ochranu treba venovať deťom, ktoré nevyrastajú v rodinnom prostredí
Zvláštnu ochranu treba venovať deťom utečencov Zvláštnu ochranu treba venovať postihnutým deťom Zvláštnu ochranu treba venovať deťom, ktoré sa dostávajú do konfliktu so zákonom

© Defence for Children International, section The Netherlands design: Annemariet von Berrs, bNO, Amsterdam Slovak version: Detský fond Slovenskej republiky