Sponzorvaný hosting od WebSupport.sk

Aj oni sú naše deti!

15.12.2010

Strata dieťaťa patrí medzi najťažšie udalosti v živote človeka. Postihuje všetkých členov rodiny, starých rodičov a celé okolie rodiny. Pre blízkych to predstavuje enormnú psychickú záťaž, ktorá je často príčinou patologických javov (napr. alkoholizmus, rozvod, psychické poruchy a pod.). Čo môže zapríčiniť aj stratu zamestnania.

Aby deti nezomierali

14.12.2010

DF SR v polovici februára 2006 rozbehol kampaň zameranú na zníženie smrteľných úrazov detí pod názvom “Aby deti nezomierali”. Úrazy patria u detí k najčastejším príčinám úmrtia. Na Slovensku zomiera ročne 200 detí a mladistvých dôsledkom dopravných nehôd, utopení, rôznych pádov, udusení, popálenín a otráv. Úmrtia sú však len vrcholom ľadovca. Na každé smrteľné zranenie pripadá 10 ďalších zranení s trvalými následkami: ochrnutia, strata zraku, sluchu, zjazvenia a iné. Úrazy prinášajú bolesť, utrpenie a zdravotné problémy samotným deťom a prinášajú starosti a smútok aj ich rodičom a blízkym. Úrazom detí je možné predchádzať zodpovedným prístupom dospelých; vytváraním bezpečných domácností; používaním detských autosedačiek, ochranných prilieb a chráničov pri športoch; dopravnou výchovou detí; atď. Robíme my dospelí všetko preto, aby deti zbytočne následkom úrazu nezomierali?

LUMINAR – prevencia sociálno-patologických javov v II. Bratislavskom obvode

15.02.2010

Deti sa často stretávajú s alkoholom, už vo veľmi mladom veku. Na interaktívnych seminároch v rámci projektu LUMINAR deti učíme nielen to, čo alkohol spôsobuje organizmu, ako povedať NIE v partii a ako sa majú správať v konkrétnych situáciách, ktoré vznikajú pri konzumácii alkoholu a sú nebezpečné pre nich aj pre ich okolie.

Vedeli ste, že na Slovensku najčastejšie zabíja alkohol? Vedeli ste, že 15 ročné dieťa sa môže stať závislé od alkoholu už po 5 mesiacoch jeho užívania? Že podľa štatistík každé dieťa na Slovensku vo veku 15 rokov vypije mesačne 17 pív? Že páchate trestný čin, ak na oslave podáte svojmu 13 ročnému dieťaťu pohárik šampanského ako prípitok?

Fond pre chudobné deti

01.01.2005

Detský fond Slovenskej republiky od r. 2005 organizuje projekt pod názvom Fond pre chudobné deti, zameraný na podporu vzdelávania detí zo sociálne slabých rodín formou darovania školských pomôcok. Vo vytipovaných lokalitách v Bratislave – v Petržalke v ubytovni na Kopčianskej 90, v ubytovni na Čapajevovej 3, v krízovom centre Brána do života na Medveďovej 4 a v Dúbravke v ubytovni Fortuna na Agátovej 1 sme celkovo do r. 2007 odovzdali 43 deťom školské pomôcky v celkovej hodnote 42.756 Sk.

Som tu s tebou

01.01.2002

Projekty Som tu s tebou, zamerané na skvalitnenie pobytu dieťaťa v nemocnici, sa realizujú od roku 2002.

Som tu s tebou

Cieľom 4. etapy bolo vybavenie ďalších izieb pre spoločný pobyt rodiča a dieťaťa v nemocnici na základe konkrétnych požiadaviek vybraných nemocníc.

V tejto etape sa vytvorili podmienky pre celodenný spoločný pobyt rodiča s dieťaťom v 3 nemocniciach na Slovensku a to: DFNsP Banská Bystrica – 10 priestorov, NsP Trenčín – 1 izba, NsP Nové Zámky – 2 izby.

V spolupráci s donátorom sa v roku 2005 odovzdalo zariadenie 13-tich priestorov pre spoločný pobyt rodiča a dieťaťa v celkovej sume 572.480 Sk.

Celkovo počas 4 etáp projektu od roku 2002 sa zakúpilo zariadenie pre 53 izieb a 21 počítadlových kompletov v celkovej sume 3.443.633,16 Sk.

Kampaň “Biť ľudí je zlé… deti sú tiež ľudia!”

01.02.2001
Biť ľudí je zlé

Projekt bol realizovaný v roku 2001 a cieľom kampane bolo otvorenie verejnej diskusie na tému (beztrestnosti) používania telesných trestov na deťoch. Kampaň pozostávala z tlačovej konferencie, billboardov, rozhlasových spotov, diskusnej www stránky, odkazovača, inzercie, PR článkov a rozhovorov pre médiá.

Ostrovy života

01.01.2001

“Vaša voľba pomôže zachrániť život dieťaťa” (Kampaň Ostrovy života)

Ostrovy života Ostrovy života

Projekt bol realizovaný v rokoch 1999 – 2001 a cieľom projektu bolo získanie finančných prostriedkov a zakúpenie tzv. Ostrovov života, ktoré pozostávali zo súboru prístrojov na záchranu života detí – ventilátora, monitora, polohovateľného lôžka a infúznej techniky.

Boli zakúpené 3 kompletné a 2 čiastočné ostrovy života pre jednotky intenzívnej starostlivosti detských nemocníc v Bratislave, Banskej Bystrici, Martine a Košiciach v celkovej sume 7,7 mil. Sk.

Výchova a práva detí

17.12.1995

Za podpory MŠ SR a DCI, pod záštitou UNESCO, UNICEF a Rady Európy, v spolupráci so Ženevským výborom pre mimovládne organizácie sa v r. 1995 sa uskutočnil 4-denný interdisciplinárny seminár “Výchova a práva detí”, ktorého sa zúčastnili zástupcovia 18-tich krajín.

Monitoring Education For All Goals

01.01.1966

V spolupráci s medzinárodnými organizáciami UNESCO a UNICEF sme realizovali v rokoch 1994 – 1996 projekt Monitoring Education For All Goals – analýza kvality vzdelávania v prvých a štvrtých ročníkoch ZŠ v jednotlivých regiónoch Slovenska.