Sponzorvaný hosting od WebSupport.sk
MIX Klub

MIXácky deň detí

30.05.2008

Detský fond Slovenskej republiky spolu s deťmi z MIXklubu a z MIXáčika v bratislavskej Vrakuni oslávil Deň detí zaujímavým programom. Súčasťou programu, bola návšteva Gombíka a Gombičky, hudobno-tanečné vystúpenia detí, súťaže, tvorivé aktivity, tanečné vystúpenie skupiny ANTA AGNI a tiež odhalenie vymaľovanej steny, čím si deti skrášlili vstup do MIXklubu. Pre záujemcov bol aj deň otvorených dverí MIXklubu a MIXáčika. Niektoré zaujímavé momenty z príprav ako maľovanie steny až po Deň detí zachytil aj náš fotoaparát. Deň detí v MIXklube sa organizoval vďaka finančnej podpore Komunitnej nadácie Bratislava a Nadácie SPP.

Prvé nízkoprahové rodinné centrum v Bratislave – Vrakuni

17.12.2007

Detský fond Slovenskej republiky v decembri otvoril nízkoprahové rodinné centrum vo Vrakuni – MIXáčik, ktorý môžu navštíviť rodičia resp. starí rodičia spolu s deťmi. Centrum je určené najmä sociálne slabým rodinám, ktoré sa ocitli v nepriaznivej situácii (rozvod rodičov, domáce násilie,…), ako aj rodinám s prejavmi sociálno-patologického správania.

MIXklubácky denný tábor 2007

23.07.2007

V týždni od 16.7. 2007 do 20. 7. 2007 sa už tretíkrát podarilo zorganizovať cez prázdniny denný tábor pre deti, ktoré počas roka navštevujú MIXklub. Je leto a k správnemu letu patrí aj tábor!

Tak ako minulý, aj tento rok sa tábor riadil pravidlom, že každé dieťa si môže každý deň vybrať „svojho dospelého“, ktorý sa mu celý deň venoval, zdieľal s ním spoločné zážitky a bol pri ňom v dobrom aj v zlom. Deň sa vždy začínal a končil spoločnou komunitou, kde deti získali všetky potrebné informácie ohľadne programu a taktiež mohli vyjadriť svoje očakávania a povedať, čo sa im páčilo a nepáčilo.

V prvý deň boli deti na Partizánskej lúke, kde okrem preliezok, lanoviek a opekačky bolo aj hľadanie ukrytého pokladu. Na druhý deň sa deti vyšantili na toboganoch v Aqua parku v Senci. Na tretí deň si pozreli rozprávku Shrek v kine v Auparku a po kine sa rozhýbali pri lanovom lezení, na trampolínach a osviežili sa pri člnkovaní na lodičkách. Nakoľko štvrtý deň bol veľmi horúci, opäť sme navštívili kúpalisko Tehelné pole. Posledný deň spestrila bohatý program návšteva Zoologickej záhrady a Dinoparku.

U mnohých detí sa prejavila odvaha, vytrvalosť, snaha o spoluprácu, zmysel pre humor a tvorivosť, čo nie je vždy bežnou súčasťou ich života. Upevnenie a prehĺbenie dobrých vzťahov medzi deťmi a pracovníkmi počas leta napomôže tiež k lepšiemu realizovaniu preventívnych programov, ktoré sú súčasťou práce v MIXklube počas školského roku.

Medzinárodná konferencia “Nízkoprahové programy pre deti a mládež” na Slovensku

08.02.2007

V Bratislave sa v dňoch 6.2 – 7.2. 2007 konala prvá medzinárodná konferencia „Nízkoprahové programy pre deti a mládež (NPDM) na Slovensku“, ktorej organizátormi boli mimovládne organizácie Detský fond Slovenskej republiky, Mládež ulice, Nová nádej Slovensko a OZ Odyseus. Konferencia sa uskutočnila vďaka finančnej podpore Nadácie Intenda.

„Farebné miesta“ alebo poďme sa rozprávať o nás

13.10.2006

Detský fond Slovenskej republiky vyhlásil výtvarnú súťaž pre deti „Farebné miesta“ alebo poďme sa rozprávať o nás v Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže výtvarných prác a oficiálne otvorenie výstavy bolo 13.10.2006 v priestoroch MIXklubu na Stavbárskej ul. 60 v Bratislave – Vrakuni. Víťazné práce vyberala komisia za účasti akademickej maliarky Běly Kolčákovej.

Súčasťou výstavy je aj prezentácia detí z MIXklubu prostredníctvom fotografií. Svojím pohľadom na svet chcú prispieť k spoločnému vytvoreniu lepšieho a krajšieho miesta pre seba a pre ostatné deti vo Vrakuni.

Stránky

Strana 2/2