Sponzorvaný hosting od WebSupport.sk

Hľadáte pomoc pre svoje hyperaktívne dieťa alebo dieťa s poruchami správania?

03.03.2014

Detský fond Slovenskej republiky

ponúka aj na jeseň 2014 bezplatné
Poradenstvo a podporný program
pre rodiny s deťmi ADHD a ADD

Máte dieťa s prejavmi hyperaktivity, s poruchou pozornosti,
alebo poruchami správania?
Má vaše dieťa ťažkosti so začlenením sa do kolektívu, s impulzivitou
a plnením si školských povinností?
Je situácia aj pre vás rodiča/ov náročná a hľadáte poradenstvo
a podporu vo vašej situácii?
Máte takéto dieťa v triede ako učiteľ, alebo s ním pracujete ako iný odborník a chcete mu lepšie rozumieť a dosiahnuť pri práci s ním alebo aj s jeho rodinou
lepšiu vzájomnú spokojnosť a spoluprácu?

Naše združenie vďaka podpore Bratislavského samosprávneho kraja ponúka rodinám aj učiteľom, psychológom a iným odborníkom nasledovné bezplatné služby:

  • psychologické poradenstvo rodičom ohľadom výchovy takýchto detí (v každom veku) a zvládania vypätých situácií v rodine, v prípade potreby aj individuálnu prácu s dieťaťom
  • terapeuticko - rozvojové skupiny pre rodičov s deťmi (mladšie deti 6 – 10 r. a staršie 10 – 14 r.) zamerané na rozvoj rodičovských zručností, zlepšovanie výchovného štýlu rodiča a jeho schopnosti rozumieť svojmu dieťaťu a podporiť ho a tiež na podporu sebaúcty a sociálnych zručností dieťaťa. Rodič sa takto stáva najlepším terapeutom pre svoje dieťa.
  • poradensko – rozvojovú skupinu pre rodičov zameranú na výchovné otázky, otázky fungovania v rodine, podpory zdravého rozvoja osobnosti dieťaťa a tiež na rozvoj rodičovských zručností
  • pobytové aktivity pre rodiny zamerané na ozdravenie, podporu a rozvoj vzťahov a komunikácie v rodine
  • poradenstvo odborníkom (učiteľom, psychológom, špeciálnym pedagógom, atď.) pracujúcim s deťmi s ADHD a ADD

Aktivity prebiehajú na rôznych miestach v Bratislave, MČ Ružinov.
Možnosť pridať sa aj počas priebehu skupín.
V prípade záujmu kontaktujte vedúceho programu
Mgr. Mateja Štepitu, 0903 692 500, mato.psycholog@gmail.com