Konto Bariéry

17.03.2015

Konto Bariéry je projekt Detského fondu Slovenskej republiky s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý existuje od roku 1993. Konto Bariéry prispieva na pomôcky deťom a mladým ľuďom so zdravotným postihnutím tam, kde neprispieva štát, ani zdravotné poisťovne, alebo prispievajú len čiastočne. Často aj malou pomocou môžeme radikálne meniť kvalitu života detí a ich blízkych.

Pomôcť deťom so zdravotným postihnutím získať pomôcky prostredníctvom Konta Bariéry je možné:

  • prispením priamo na účet verejnej zbierky, č. ú. 4020840312/7500
  • zaslaním sms tak, že na číslo 877 pošlete sms v tvare DMS BARIERYa tým  bude odoslaná DMSka v hodnote 2 € z ktorej na Konto Bariéry poputuje 96 % (1,92 €).

Konto Bariéry je verejná zbierka zapísané do registra zbierok pod názvom Konto Bariéry 2015 pod registrovým číslom zbierky 000-2014-032749. Zbierka sa koná na celom území Slovenskej republiky od 1.1. 2015 do 30.11. 2015.

Konto Bariéry prispieva na základe individuálnych žiadostí rodičov a žiadostí zariadení, ktoré sa starajú o deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím. Spravuje ho Správna rada, ktorá zasadá raz mesačne.

V roku 2014 Konto Bariéry prispelo žiadateľom na pomôcky sumou 35 182 € (zoznam príspevkov).